Απόστολος Χρόνης: Η ΔΕΥΑΚ λαμβάνει κάθε μέτρο για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας

Ανακοίνωση του προέδρου της Επιχείρησης σχετικά με τους τρόπους λειτουργίας της ΔΕΥΑΚ με «φόντο» την εξάπλωση του κορονοϊού

Εγγυήσεις προς τους πολίτες ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Καβάλας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού δίνει ο Απόστολος Χρόνης.
Σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Επιχείρησης ενημερώνει τους δημότες Καβάλας ότι η ΔΕΥΑΚ:

  1. Παρακολουθεί προσεκτικά όλες τις εξελίξεις γύρω από τον COVID -19 και ακολουθεί απαρέγκλιτα τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του κράτους όσον αφορά στη λειτουργία της.
  2. Συνιστά στους καταναλωτές προκειμένου να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους τη χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής (e- banking). Τα ταμεία της Επιχείρησης είναι ανοιχτά, απολυμαίνονται καθημερινά ακολουθώντας πιστά όλες τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών όσο αφορά τις συναλλαγές.
  3. Λαμβάνει κάθε μέτρο για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας στους χώρους των εγκαταστάσεων, γραφείων και συνεργείων της, προστατεύοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τόσο τους συναλλασσόμενους με αυτήν όσο και το προσωπικό της, ακολουθώντας πιστά όλες τις οδηγίες των Υγειονομικών υπηρεσιών, στηριζόμενη παράλληλα και στο αίσθημα ατομικής ευθύνης πελατών και εργαζομένων.

Τέλος, αναφέρει ότι για οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο θα υπάρξει σχετική ενημέρωση άμεσα.