Μητροπολίτης Στέφανος: Νά τα μέτρα που θα πάρουμε κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού

Ιερά Μητρόπολη ΦΝΘ: Απολύμανση ιερών χώρων και αντισηπτικά στους ναούς, τηλεοπτική μετάδοση θείων λειτουργιών, τέλεση μόνο των απαραίτητων μυστηρίων με ολιγομελή παρουσία συγγενών κ.ά.

ΗΙερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου συντάσσεται στην εκστρατεία για την αποτροπή εξαπλώσεως του νέου κορονοϊού (covid-19), λαμβάνοντας επιπλέον μέτρα μετά από απόφαση του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη ΦΝΘ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Στέφανος αποφάσισε μια σειρά μέτρων που στόχο έχουν να «θωρακίσουν» το ποίμνιο έτι περαιτέρω, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, σε αυτά την τέλεση των Ιερών Ακολουθιών της Σαρακοστής δίχως πιστούς, αλλά με τηλεοπτική κάλυψη, την άμεση απολύμανση όλων των ιερών ναών, την αναστολή όλων των προγραμματισμένων μυστηρίων γάμων, βαπτίσεων κτλ., την τέλεση κηδειών και μνημοσύνων αποκλειστικά και μόνον «επί των τάφων» κ.ά.

Ο Μητροπολίτης ΦΝΘ καταλήγει, στην ανακοίνωσή του, ότι «καθένας από εμάς πρέπει να αισθάνεται με απόλυ­τη προσωπικὴ ευ­θύ­νη σαν να είναι φορέας του συγκεκριμένου ἰού, τον οποίο μπορεί να μετα­δώσει και στον διπλανό του, και ως εκ τούτου πρέπει να προφυλάξει και τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του».
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης-απόφασης Στεφάνου.

Μετὰ από σχετικό Εγκύκλιο Σημείωμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και την δημοσίευση στο υπ’ αριθμ. 872, Β΄/16-3-2020 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της υπ΄ αριθμ. 286/Υ1 κοινής υπουργικής αποφάσεως των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Υγείας με θέμα: «επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 16-3-2020 έως 30-3-2020», με εντολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΦΝΘ κ. Στεφάνου ορίζονται τα ακόλουθα:

1ον. Διακόπτεται προσωρινώς και με σκοπό την αποφυγή του συγχρω­τι­σμού των εκκλησιαζομένων η τέλεση των ιερὠν ακολουθιών της αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Παρὰ ταύτα θα συνεχισθεί, συμβολικώς και μόνον, η κρούση των κωδώνων καθ’ εκάστην ημέρα, την πρωΐαν (7.30 π.μ.) και το ε­σπέρας (5 μ.μ.).

2ον. Λαμβάνεται μέριμνα απὸ την Ιερά Μητρόπολη Φιλ­­­ίππων για την αναμετάδοση απὸ τα τοπι­κά τηλεοπτικά μέσα της τελέσεως άνευ εκκλησιάσματος των ιε­ρών Ακολουθιών των Χαιρε­τισμών και της Θείας Λειτουργίας των Κυ­ριακών, με την παρουσία του απολύτως αναγκαίου προσωπικού των μέσων. Συγκεκριμένα:

  • Παρασκευή 20-3-2020 (ὥρα 7μ.μ.) απ’ ευθείας αναμετάδοση Χαιρετισμών από τον τηλεοπτικό σταθμό CENTER.
  • Κυριακή 22-3-2020 (ώρα 7.30-10 π.μ.) απ’ ευθείας αναμετάδοση Θείας Λειτουργίας από τον τηλεοπτικό σταθμό ENA CHANNEL.
  • -για τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί νεώτερο πρόγραμμα-

3ον. Αναβάλλεται σε ευθετώτερο χρόνο η τέλεση απάντων των προ­γραμ­μα­τισθέντων ιερών Μυστηρίων, βαπτίσεων και γάμων.

4ον. Επιτρέπεται η τέλεση των Εξοδίων-Νεκρωσίμων ιερών Ακολουθι­ών εν­τὸς των ιερών Ναών, με την παρουσία του απολύτως συγγε­νι­κού περιβάλλοντος του αποβιώσαντος και των προσώπων που επι­με­λούνται της ταφής, τηρουμένων των αναγκαίων μέτρων προστασίας. Τα ιερὰ Μνημόσυνα και Τρισάγια θα τε­λούν­ται αποκλειστικώς και μόνον επὶ των τάφων των κεκοιμημένων, αυστηρώς βάσει των διατεταγμένων, ενώ απαγορεύεται ρη­τώς η πραγματοποίηση των αντιστοίχων δεξιώσεων εντὸς εκκλησιαστικών χώ­ρων-αιθουσών.

5ον. Απαγορεύεται η είσοδος προσκυνητών και εκδρομέων εντὸς των Ιερών Μονών.

6ον. Οι ιεροὶ ενοριακοὶ και προσκυνηματικοὶ Ναοὶ παραμένουν ανοικτοὶ για την προσέλευση των πιστών, με σκοπό την ατομική προσευχή εντὸς των ιερών Ναών, τηρουμένης πάντοτε της αναλογίας του ενὸς ατόμου ανὰ δέκα τε­τραγωνικών μέτρων επιφανείας και κατ’ ελαχίστη απόσταση δύο μέτρων με­ταξύ τους. Η παρουσία των ιερέων-εφημερίων στους ιεροὺς Ναοὺς κατὰ το πρόγραμμα, πλην των ανηκόντων σε ευπαθείς ομάδες, είναι υποχρεω­τικὴ γιὰ την παρηγορία και την ενίσχυση εκάστου προσερχομένου για την ατο­μική του προσευχή, συνεχίζεται δε η υπὸ των εφημερίων εξ­υπ­η­­ρέτηση των διοικητικών αναγκών των ενοριών.

7ον. Επιβάλλεται αμέσως η απολύμανση όλων των ιερών ενοριακών, προσκυνηματικών, μοναστηριακών Ναών και Παρεκκλησίων απὸ εξειδικευμέ­να συνεργεία και η συνεχὴς μέρι­μνα του βοηθητικού προσω­πικού για την τήρηση των κανόνων υγιεινής (τοποθέτηση στις εισόδους και εξόδους συσκευών με α­πο­­λυμαντικὰ και αντισηπτικὰ προϊόντα πρὸς ἐλευ­θέρα χρήση). Επίσης επιβάλλεται ιδιαιτέρα φροντὶδα για τον αντισηπτικὸ κα­θα­ρι­σμὸ των επιφανειών των ιερών εικόνων, των ιερών λειψανο­θη­κών, των χειρολαβών των εσωτερικών και εξωτερικών θυρών, των καθισμάτων, των α­να­λογίων κ.λπ.

8ον. Τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως στην Καβάλα θα λειτουργούν καθημερινά για την εξυπηρέτηση του κοινού από τις 11 το πρωΐ έως και τις 12 το μεσημέρι. Τρόποι επικοινωνίας: τηλεφωνικός αριθμός: 2510.223141, email: [email protected]

Ο απόλυτος σεβα­σμὸς και η τήρηση των κανόνων και των μέτρων της πολιτείας και των Υπηρεσιών υ­γι­είας τυγχάνει υποχρέωση εκ μέρους όλων μας προς διαφύλαξη και προστασία της υγιείας των συναθρώπων μας. Καθένας από εμάς πρέπει να αισθάνεται με απόλυ­τη προσωπικὴ ευ­θύ­νη σαν να είναι φορέας του συγκεκριμένου ἰού, τον οποίο μπορεί να μετα­δώσει και στον διπλανό του, και ως εκ τούτου πρέπει να προφυλάξει και τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του.