Οι εργαζόμενες στο «Βοήθεια στο σπίτι» ζητούν τη στήριξη του Θόδωρου Μουριάδη

Με επιστολή τους καλούν τον Δήμαρχο Καβάλας να μην προσφύγει κατά της δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει τη σχέση εργασίας τους ως «αορίστου χρόνου»

Παλαιότερες δημόσιες δηλώσεις του Θόδωρου Μουριάδη κατά τις οποίες ο ίδιος χαιρέτιζε τη δικαστική τους δικαίωση, επικαλούνται σε ανοιχτή επιστολή τους οι εργαζόμενες στο «Βοήθεια στο σπίτι» για να ζητήσουν εκ νέου τη στήριξη του Δημάρχου Καβάλας.

Οι εργαζόμενες στο Πρόγραμμα υπογραμμίζουν ότι εδώ και 17 χρόνια βρίσκονται υπό καθεστώς εργασιακής «ομηρείας» και ότι δεν είναι δυνατόν ο Δήμος Καβάλας να προσφύγει κατά της απόφασης που επιτέλους αναγνωρίζει την εργασιακή τους σχέση με το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου ως «αορίστου χρόνου».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο σπίτι».

Καλούμε τον Δήμαρχο να επανεξετάσει την απόφασή του!

«Με μεγάλη μας έκπληξη  πληροφορηθήκαμε ότι ο Δήμαρχος Θόδωρος Μουριάδης  προτίθεται να υποβάλλει έφεση κατά της  πρωτόδικης απόφασης 59/2020, η οποία αναγνωρίζει τη σχέση εργασίας μας με το ΝΠΔΔ σε αορίστου χρόνου, δικαιώνοντας ένα δίκαιο και πολύχρονο αίτημά μας.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμαρχος αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εξέλιξη αυτή, υπογραμμίζοντας  το σημαντικό έργο που επιτελούσαμε  όλα τα προηγούμενα  χρόνια και τη κατάφορη αδικία που βιώσαμε με την ιδιότυπη ομηρία που υφιστάμεθα από τις εκάστοτε ηγεσίες 17 χρόνια τώρα.

Αναρωτιόμαστε πού πήγαν οι πανηγυρισμοί του Δημάρχου. Γιατί ακυρώνει τις δημόσιες δηλώσεις ότι επιτέλους η πολιτεία αναγνωρίζει το δικαίωμα μας σε  μια μόνιμης διάρκειας εργασία; Να σημειώσουμε ότι όσο διαρκεί η πανδημία του κορονοϊού, όλο το προσωπικό του ΒΣΣ βρέθηκε στηv  α΄ γραμμή της κοινωνικής προσφοράς, να βοηθήσει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου.

Καλούμε τον Δήμαρχο να επανεξετάσει την απόφασή του!

Αναμένοντας την απάντησή του, κάνουμε γνωστό ότι θα εξαντλήσουμε από πλευρά μας κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας που μας αναγνώρισε το δικαστήριο».