Δήμος Καβάλας: Ο «πόλεμος» ενάντια στα χόρτα συνεχίστηκε στη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων [φωτογραφίες]

Αποψίλωση χόρτων και ευπρεπισμοί σε Κρηνίδες, Αμυγδαλεώνα, Πολύστυλο, Λυδία και Ζυγό

Οι εργασίες ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων υπό την επίβλεψη των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων συνεχίστηκε και το Σάββατο 9 Μαΐου 2020.

Οι υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμου Καβάλας φρόντισαν για την αποψίλωση της χαμηλής βλάστησης στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Κρηνίδων, στην παιδική χαρά του Αμυγδαλεώνα και στα πάρκα Πολυστύλου, Λυδίας και Ζυγού.