Δεύτερα 11 Μαΐου: «Ανοίγει» η Θάσος για τους εργαζόμενους στο νησί

Σε ποιες επιχειρήσεις και σε ποιους εργαζόμενους αφορά το μέτρο - Διαβάστε τι πρέπει να έχετε μαζί σας για να μεταβείτε στο νησί

Μπορεί η απαγόρευση της μετακίνησης από και προς τα νησιά και, κατ’ επέκταση και από και προς το νησί της Θάσου, να ισχύει μέχρι και τις 18 Μαΐου 2020, ωστόσο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 επιτρέπεται η μετακίνηση προς τα νησιά, και μεταξύ των νησιών, των ιδιοκτητών και των εργαζομένων μόνο σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχει ανακοινωθεί η επαναλειτουργία τους από τις 11 Μαΐου.

Οι ανωτέρω μετακινήσεις επιτρέπονται, εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους με έγγραφη δήλωση των ιδίων και εφόσον πρόκειται για εργαζόμενους με έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη.

Στις ανωτέρω δηλώσεις/βεβαιώσεις  υποχρεωτικά θα αναφέρονται:

  1. Τα στοιχεία του αυτοαπασχολούμενου/ εργαζομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΜΚΑ).
  2. Ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιο πρόσφατου εντύπου που έχει συμπεριληφθεί ο εργαζόμενος και έχει υποβληθεί αυτό στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (όπως Ε3 πρόσληψης, Ε4 συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου, Ε8 υπερωρίες, Ε9 πρόσληψη ορισμένου χρόνου).
  3. Το είδος της επιχείρησης με τον αντίστοιχο ΚΑΔ στον οποίο ανήκει.
  4. Ο ΑΦΜ της επιχείρησης.
  5. Ο τόπος- νησί εργασίας.

Οι εν λόγω δηλώσεις/βεβαιώσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση έκδοσης του εισιτηρίου και επιβίβασης στο πλοίο. Ο επιβάτης υποχρεούται να τις έχει συνεχώς μαζί του για να τις επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο.