Θάσος: Επαναλειτουργούν οι υπαίθριες λαϊκές αγορές

Ο Δήμος Θάσου επισημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται από τους πωλητές όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την επαναλειτουργία των υπαίθριων λαϊκών αγορών του Δήμου Θάσου από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, τις οποίες είχε αναστείλει στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Ο Δήμος Θάσου επισημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτές, σύμφωνα με την άδειά τους, οι κανόνες λειτουργίας, όπως αυτοί αναλύονται στην υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27805/30-04-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄/1640/30-04-2020).