Ιατρικοί Σύλλογοι ΑΜ-Θ: Έξι βασικά αιτήματα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Κοινή συνεδρίαση των Συλλόγων με σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την αναχαίτιση της επιδημίας στο Νομό Ξάνθης, καθώς και την καλύτερη αντιμετώπιση δεύτερου κύματος είτε στην Ξάνθη είτε οπουδήποτε στην Περιφέρεια

Κοινή συνεδρίαση πραγματοποίησαν οι Ιατρικοί Σύλλογοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την αναχαίτιση της επιδημίας στον Νομό Ξάνθης, καθώς και την καλύτερη αντιμετώπιση δεύτερου κύματος είτε στην Ξάνθη είτε οπουδήποτε στην Περιφέρεια, καταθέτοντας 6 βασικές προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Η ανακοίνωση των Ιατρικών Συλλόγων της ΠΑΜ-Θ

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά την κοινή συνεδρίαση των προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων (κατόπιν αιτήματός τους) στην Κομοτηνή την 1η Μαϊου 2020 με τον Περιφερειάρχη κ. Μέτιο, τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Υγείας κ. Βενετίδη και τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας κ. Γεωργίου και αφού προηγήθηκε ανασκόπηση της εξέλιξης της επιδημίας στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, περιμένουμε την υλοποίηση των παρακάτω προτάσεών μας που κατατέθηκαν στην σύσκεψη αυτή, με σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και της αναχαίτισης της επιδημίας στον Νομό Ξάνθης, καθώς και της καλύτερης αντιμετώπισης δεύτερου κύματος είτε στην Ξάνθη είτε οπουδήποτε στην Περιφέρεια.

Αναλυτικά τα αιτήματα

  1. Άμεση, έγκυρη και συνεχή ενημέρωση των Ιατρικών Συλλόγων για τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που διαγιγνώσκονται όχι μόνο στα Νοσοκομεία αλλά και στα Ιδιωτικά Εργαστήρια
  2. Επείγουσα διενέργεια μαζικού ελέγχου του πληθυσμού με τεχνική PCR για τον καθορισμό επιπολασμού της νόσου από τον Covid-19 στο Νομό Ξάνθης, πριν την άρση περιορισμού μετακίνησης μεταξύ των Νομών
  3. Διενέργεια τακτικών ελέγχων στις Ιδιωτικές Κλινικές και Μονάδες Αιμοκάθαρσης, για την εξασφάλιση εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του ΕΟΔΥ, από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου των Ιδιωτικών Κλινικών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας ΑΜΑΘ
  4. Εξοπλισμός όλων των Νοσοκομείων της Περιφέρειας με τα εξειδικευμένα μηχανήματα για διενέργεια εξετάσεων με την τεχνική PCR για SARS COV-2 ή πολλαπλάσια αύξηση του αριθμού των εξετάσεων PCR στα Νοσοκομεία της Περιφέρειας που ήδη η εξειδικευμένη εξέταση διενεργείται
  5. Ενίσχυση όλων των Νοσοκομείων της Περιφέρειας με προσλήψεις μόνιμου Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για να καλυφθούν τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης τα οποία υπάρχουν
  6. Οργάνωση και στελέχωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε κάθε πρωτεύουσα Νομού, για τη διερεύνηση εμπύρετων λοιμώξεων αναπνευστικού σε πιθανό δεύτερο κύμα Επιδημίας για προστασία και αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων

Για τους Ιατρικούς Συλλόγους Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Οι πρόεδροι
Γεωργιάδης Γεώργιος-Πρόεδρος Ι.Σ. Δράμας
Αντωνίου Αναστασία-Πρόεδρος Ι. Σ. Καβάλας
Καραδέδος Αναστάσιος-Πρόεδρος Ι. Σ. Ξάνθης
Χαριτόπουλος Κωνσταντίνος-Πρόεδρος Ι. Σ. Ροδόπης
Παπανδρούδης Ανδρέας-Πρόεδρος Ι. Σ. Έβρου