Μπαίνουν σε κίνηση οι αθλητικοί χώροι του Δήμου Καβάλας. Οδηγίες για να μπείτε στα τερέν και στις πισίνες

«Αθλητισμός και COVID-19»: Οι διαδικασίες για τη σωστή τήρηση των οδηγιών-Η εξειδίκευση των μέτρων ανά άθλημα-Πώς θα γίνονται οι προπονήσεις-Οι χώροι οι οποίοι ανοίγουν και οι νέες... αθλητικές συνήθειες-Οδηγίες για την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές

«Αθλητισμός και COVID-19»: Ανοίγουν οι αθλητικοί χώροι του Δήμου Καβάλας και βήμα βήμα σωματεία και αθλητές θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες για να εξοικειωθούν με τις νέες συνήθειες και διαδικασίες προπονήσεων με μοναδικό γνώμονα την προστασία της αθλητικής οικογένειας του Δήμου Καβάλας.

Αναλυτικά το σχέδιο «Αθλητισμός και COVID-19» για τον Δήμο Καβάλας

Για την καλύτερη προετοιμασία των σωματίων και των αθλουμένων παρέχετε ενημέρωση για την κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30608/ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/17.05.2020/Αρ. Φύλλου 1868 άρθρο 3 (δείτε εδώ την ΚΥΑ).

Στον Δήμο Καβάλας ανοίγουν σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30608/ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/17.05.2020/Αρ. Φύλλου 1868 άρθρο3:

  • Το Κλειστό Γυμναστήριο Καλαμίτσας «Αλεξάνδρα Δήμογλου»
  • Το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ποταμουδίων
  • Το Δημοτικό Κολυμβητήριο
  • Το Δημοτικό Στάδιο Ανθή Καραγιάννη

Ο Δήμος Καβάλας, όπως τονίζει ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Κώστας Βακιρτζής, έχει ήδη προβεί στον καθαρισμό και απολύμανση των εγκαταστάσεων με βάση τις οδηγίες για την προστασία προπονητών και αθλητών.

Οδηγίες αθλητικής προετοιμασίας σε υποψήφιους/ες Πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι προπονήσεις στο «Ανθή Καραγιάννη» των υποψηφίων για τις Σχολές:

  • Είσοδος: 18:30-18:45
  • Προπόνηση: 18:45-19:45
  • Αποχώρηση 19:45-20:00

Μπείτε εδώ για τα δικαιολογητικά και τις οδηγίες.

Προ-αγωνιστικός Ιατρικός Έλεγχος για να εισέρχεται αθλούμενος στους αγωνιστικούς χώρους

Α) Η είσοδος των αθλητών που είναι εγγεγραμμένοι σε σωματεία θα γίνεται με την επίδειξη της Ιατρικής Βεβαίωσης (βρείτε εδώ τη βεβαίωση) την οποία θα υπογράφει ο γιατρός του σωματείου ή ο ιδιώτης γιατρός, αφού πρώτα θα συμπληρωθεί το έντυπο του προαγωνιστικού ιατρικού ιστορικού για αθλητές/τριες. Το έντυπο του ιατρικού ιστορικού παραμένει στην κατοχή του ιατρού και φυλάσσεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το έντυπο μπορείτε να το αναζητήσετε εδώ.

Β) Για τους αθλούμενους που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των αθλητών/τριών με δελτίο αθλητικής ιδιότητας, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, συμπληρώνοντας, ωστόσο, το έντυπο ιατρικού ιστορικού το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δείτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Διευκρινιστικές Οδηγίες περί της συμπλήρωσης του εντύπου «Ιατρικό Ιστορικό για αθλητές/ τριες, αθλούμενους/ες και τεχνικό προσωπικό πριν την έναρξη των προπονήσεων σε οργανωμένες δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις» μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πρόσβαση στην προπόνηση

Σε κάθε εγκατάσταση υπάρχει μία είσοδος και έξοδος στην οποία καταγράφονται οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτησης τυχόν κρούσματος COVID-19 από τον ΕΟΔΥ (δείτε εδώ λεπτομέρειες).

Οργάνωση προπονήσεων

Το πρώτο διάστημα συνιστάται οι προπονήσεις να διαρκούν περίπου μία ώρα. Για να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των εισερχόμενων και των εξερχόμενων αθλητών κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει ένα κενό περίπου 20΄ μεταξύ των προπονήσεων του κάθε γκρουπ.

Προτείνεται ο προγραμματισμός των προπονήσεων να γίνεται έτσι ώστε σε κάθε μία ώρα προπόνησης να αναλογούν 75’-90’ λεπτά χρήσης της εγκατάστασης, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος (π.χ. 20΄) για την έξοδο και είσοδο των αθλητών, την απολύμανση των χώρων, όπου απαιτείται και την αποφυγή συνάντησης των εισερχόμενων με τους αθλητές που εξέρχονται από την αθλητική εγκατάσταση.

Στις πρώτες προπονήσεις είναι σκόπιμο οι προπονητές να αφιερώνουν 15’-20’ στην αρχή για να περιγράφουν και εξηγούν στους αθλητές τις νέες συνθήκες προπόνησης και τις νέες συνήθειες που πρέπει να αποκτήσουν αφού συμβουλευθούν από εδώ τις Οδηγίες Ασφαλούς Άσκησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και τις οδηγίες της αντίστοιχης Ομοσπονδίας που υπάρχουν στην ενότητα «Ειδικά Πρωτόκολλα Αθλημάτων» στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε εδώ.

Οι προπονητές πρέπει να σχεδιάζουν την προπόνηση έτσι ώστε να τηρούνται οι όροι ασφαλούς άσκησης και να μεριμνούν για την τήρησή τους, δίνοντας έμφαση κυρίως στην επαρκή διασπορά των αθλουμένων στο χώρο, στην αποφυγή των επαφών και στη χρήση μόνο του ατομικού εξοπλισμού από κάθε αθλητή. Η χρήση μπάλας είναι αποκλειστικά ατομική, οι αθλητές δεν αλλάζουν πάσες, ούτε χρησιμοποιούν μπάλα άλλου συμπαίκτη.

Σε περίπτωση που η προπόνηση γίνεται σε γκρουπ αθλητών, προτείνεται οι συνθέσεις των διαφόρων γκρουπ να μένουν σταθερές και να μην αλλάζουν.

Τελικές οδηγίες

Η εξειδίκευση των μέτρων, ανά άθλημα, γίνεται σε συνεργασία με τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τον συνάνθρωπό τους από τη σοβαρή απειλή της λοίμωξης COVID-19.

Η ιατρική ομάδα της κάθε ομοσπονδίας θα πρέπει να ενημερώνεται για τα νέα δεδομένα και να αναφέρει άμεσα στον ΕΟΔΥ και στην Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού οποιοδήποτε ύποπτο κρούσμα COVID-19 σε αθλητή ή συνεργάτη της ομοσπονδίας.

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, θα παρακολουθεί συνεχώς τη δυναμική της επιδημίας του κορονοϊού, ο οποίος εξακολουθεί να είναι παρών και θα προσαρμόζει τα μέτρα στις νέες καταστάσεις, εκδίδοντας, όποτε κριθεί αναγκαίο, νέες οδηγίες.

Χρήσιμες πληροφορίες, έντυπα, νομοθεσία, δεκάλογοι κ.α. αναφορικά με τις εξελίξεις στον ελληνικό αθλητισμό που σχετίζονται με τον κορονοϊό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ, στην ενότητα «Αθλητισμός και COVID-19» η οποία ενημερώνεται σε καθημερινή βάση (δείτε εδώ την ενότητα).

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι για τη σωστή τήρηση των οδηγιών με μοναδικό γνώμονα την προστασία της αθλητικής οικογένειας του Δήμου Καβάλας.