Ο Δήμος Παγγαίου στηρίζει την εστίαση: Παραχωρεί δωρεάν χώρο για τραπεζοκαθίσματα σε όλα τα μαγαζιά!

Απόφαση της Δημοτικής Αρχής για να στηρίξει τον κλάδο την επόμενη μέρα της πανδημίας - Ποιοι οι κανόνες και οι προϋποθέσεις - Πώς μπορούν να κάνουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες

ΟΔήμος Παγγαίου ανακοίνωσε πως προχωρά σε δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων και της δικαιοδοσίας του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με τις δυνατότητες που παρέχει στους δήμους η νέα νομοθεσία του Υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως αναφέρεται, «ο Δήμος Παγγαίου, προχωρά στην ενέργεια αυτή, προκειμένου να υποστηρίξει τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τις συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας πελατών και εργαζομένων».

Προϋπόθεση για τη δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε κάθε κατάστημα, είναι:

  1. να διασφαλίζεται η ακώλυτη διέλευση οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης /στάσης/στάθευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων, πεζών και ΑΜΕΑ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.
  2. να μην αναπτύξουν τα Καταστήματα μόνιμες ή προσωρινές σταθερές κατασκευές στον κοινόχρηστο χώρο

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, προσκαλούμε τους υπεύθυνους των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν το συντομότερο δυνατό αίτηση για τη χορήγηση άδειας δωρεάν κατάληψης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου.

Η Αίτηση υποβάλλεται στο στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου Παγγαίου και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση [email protected]

Στην Αίτηση επισυνάπτονται: α) Η Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης, μαζί με τυχόν υφιστάμενη άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και β) πρόχειρο σκαρίφημα (με διαστάσεις) του δωρεάν κοινόχρηστου χώρου για τον οποίον γίνεται η αίτηση.