Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Οι εξεταστικές επιτροπές για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος

Για πρώτη φορά το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών για τις 13 ειδικότητες μηχανικών, έναντι των 5 τις οποίες συγκροτούσε μέχρι τώρα-Πώς θα γίνεται η υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις και οι προθεσμίες

Το Τεχνικό Επιμελητήριο προκηρύσσει τις εξετάσεις για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών εσωτερικού και των ισοτίμων Σχολών εξωτερικού, για την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά, το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών για τις 13 ειδικότητες μηχανικών, έναντι των 5 τις οποίες συγκροτούσε μέχρι πρότινος.

Στο Τμήμα της Ανατολικής Μακεδονίας θα συγκροτηθούν Εξεταστικές Επιτροπές για τις παρακάτω ειδικότητες:

 1. Πολιτικοί Μηχανικοί
 2. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
 3. Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 4. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 5. Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
 6. Χημικοί Μηχανικοί
 7. Μηχανικοί Μεταλλείων-Μεταλλουργών
 8. Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί
 9. Μηχανικοί Χωροταξίας Πολεοδομίας και Ανάπτυξης
 10. Μηχανικοί Περιβάλλοντος
 11. Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων
 12. Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης
 13. Λοιπές Ειδικοτήτες Μηχανικών (που έχουν ενταχθεί σε μια από τις παραπάνω ειδικότητες σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 (ΦΕΚ Α 430)

Η υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής μέχρι και την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020.

Για το χρονοδιάγραμμα, την εξεταστική διαδικασία και την αναλυτική περιγραφή των εγγράφων τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν δείτε την προκήρυξη η οποία είναι αναρτημένη στη διεύθυνση εδώ.