Γυμνάσιο Κρηνίδων: «Φλέγον και κατεπείγον» το κτιριακό πρόβλημα του σχολείου σύμφωνα με τους γονείς

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ζητά να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα που υπονομεύει τη λειτουργία του σχολείου αλλά και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών

Κρατάει χρόνια η «κολόνια» της αναβάθμισης του κτιριακού συγκροτήματος που στεγάζει το Γυμνάσιο και το Λύκειο των Κρηνίδων, με τις υποσχέσεις για οριστική λύση να «πηγαίνουν» πίσω στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή της Καβάλας.

Η υπόσχεση για έναρξη των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης το καλοκαίρι του 2018 δεν τηρήθηκε και οι γονείς των μαθητών επεδίωξαν εκ νέου συναντήσεις με τη νέα Διοίκηση του Δήμου για να έχουν μια ολοκληρωμένη ενημέρωση.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Κρηνίδων υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να πιέζει για την οριστική επίλυση του κτιριακού προβλήματος του σχολείου και ζητά σωστή ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Συλλόγου.

Το κτιριακό πρόβλημα στο διδακτήριο του Γυμνασίου είναι φλέγον και κατεπείγον…

«Σχετικά με το κτιριακό ζήτημα του Γυμνασίου Κρηνίδων και την υπαγωγή του στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης διδακτηρίων, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου πραγματοποίησε δύο συναντήσεις με τη νέα Διοίκηση του Δήμου Καβάλας. Η πρώτη συνάντηση έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου του 2019 στο Γυμνάσιο Κρηνίδων όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Καβάλας κ. Θ. Μουριάδης και ο Αντιδήμαρχος Θ. Παπαδόπουλος από την πλευρά του Δήμου και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου- Λυκείου Κρηνίδων. Από την πλευρά του Δήμου ειπώθηκαν τα παρακάτω:

  1. Υπάρχει έτοιμος φάκελος για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που ολοκληρώθηκε από την προηγούμενη Διοίκηση του Δήμου. Η κατάθεση του φακέλου θα γινόταν ως τις 24/01/2020 στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης για την υπαγωγή σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.
  2. Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εξέτασης του φακέλου από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας ορίστηκε το διάστημα 6-7 μηνών.
  3. Μετά την έγκριση προβλέπονταν άμεση δημοπράτηση του έργου.
  4. Το πλάνο προέβλεπε την έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2021 με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης- παράδοσης του έργου τους 6 μήνες.
  5. Οι εργασίες αναβάθμισης θα εκτελούνταν παράλληλα με τη λειτουργία του Σχολείου και δεν υπήρχε ανάγκη μεταφοράς των μαθητών σε άλλο διδακτήριο.

Μέχρι πρόσφατα έξι σχεδόν μήνες μετά την πρώτη αυτή συνάντηση δεν είχαμε την παραμικρή ενημέρωση για την πορεία εξέτασης του φακέλου και την πρόοδο της υπόθεσης. Εξαιτίας αυτής της έλλειψης ενημέρωσης ο Σύλλογος Γονέων αιτήθηκε νέα συνάντηση με τους υπεύθυνους του Δήμου που πραγματοποιήθηκε στις 9/06/2020 στον χώρο του Γυμνασίου.

Από τη συνάντηση αυτή προέκυψαν τα εξής:

  1. Στον αρχικό φάκελο υπήρξαν τροποποιήσεις ώστε να μην απαιτείται ίδια οικονομική  συμμετοχή  από τον προϋπολογισμό του Δήμου.
  2. Το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης θα ενταχθεί σε διαφορετικό πρόγραμμα της Περιφέρειας που υπάγεται στο ΕΣΠΑ.
  3. Καταληκτική προθεσμία της υποβολής του νέου φακέλου θα είναι το τέλος Αυγούστου του 2020.
  4. Ως χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου ορίστηκαν τα δυόμιση έτη από την κατάθεση του φακέλου.

Με αφορμή την παραπάνω εξέλιξη έχουμε να επισημάνουμε κι εμείς από την πλευρά μας τα παρακάτω:

Ως πρώτη παρατήρηση αποδεικνύεται στην πράξη πως παρήλθαν άπρακτοι 6 μήνες από την πρώτη συνάντηση καθώς δεν υπήρχε έτοιμος φάκελος προς κατάθεση και κανένα σχετικό πρόγραμμα χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης. Στο διάστημα αυτό εμείς ως Σύλλογος δεν είχαμε την παραμικρή ενημέρωση από τους αρμόδιους.

Για τη διοίκηση και τα μέλη του Συλλόγου Γονέων το κτιριακό πρόβλημα στο διδακτήριο του Γυμνασίου είναι φλέγον και κατεπείγον καθώς διακυβεύεται η λειτουργία του σχολείου και η σωματική ασφάλεια και ακεραιότητα ανήλικων μαθητών και μαθητριών. Για τον λόγο αυτό θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε το ζήτημα και να πιέζουμε για την οριστική επίλυσή του».

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Κρηνίδων