Διεθνής επιστημονική διάκριση για το αστικό ρέμα της Καβάλας

Πρόκειται για μια επιστημονική εργασία η οποία εκπονήθηκε από τον Καβαλιώτη Πολιτικό-Υδραυλικό-Υδρολόγο Μηχανικό, Θωμά Παπαλάσκαρησε και διακρίθηκε σε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στον Βόλο-Διαβάστε λεπτομέρειες

Μία σημαντική, επιστημονική εργασία, (η οποία εκπονήθηκε από τον Πολιτικό-Υδραυλικό-Υδρολόγο Μηχανικό (Α.Π.Θ. / Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ. / Δ.Π.Θ.), κάτοχο δύο Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών στον Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτινων ΠόρωνΜ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Μεσόγειο Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.» και «Υδραυλική Μηχανική Δ.Π.Θ.»), και Υποψήφιο Διδάκτορα στην Μεταφορά Φερτών Υλών Δ.Π.Θ., Θωμά Παπαλάσκαρη, Μέλους Τ.Ε.Ε.-A.M.: 58540), για την μελέτη της φυσικής ροής στο «Ρέμα Διασταύρωσης Οδών Ιοκάστης & Χρυσοστόμου Σμύρνης Καβάλας», [με τον τίτλο: «Artificial Neural Network for Daily Low Stream Flow Rate Prediction, Kavala city, NE Greece, NE Mediterranean Basin», («Δημιουργία Τεχνικού Νευρωνικού Δικτύου για την Πρόγνωση των Ημερήσιων Χαμηλών Τιμών Παροχών Φυσικής Ροής Νερού του Ρέματος που βρίσκεται επί της Οδού Ιοκάστης, στην πόλη της Καβάλας, ΒΑ Ελλάδα, ΒΑ Λεκάνη της Μεσογείου»)], παρουσιάστηκε και συμπεριελήφθηκε στα πρακτικά του «4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, (με τηλεδιάσκεψη), Αποτελεσματικών και Αειφόρων Μεθόδων Διαχείρισης Συστημάτων Νερού Με Κατεύθυνση Προς Μία Βιώσιμη Ανάπτυξη 2020 / Αποτίμηση των Αποτυπωμάτων των Ανθρώπινων Δραστηριοτήτων επί του Τρίπτυχου Νερό-Άνθρακας-Οικολογία» (“4th International Scientific eConference on Efficient & Sustainable Water Systems Management Towards A Worth Living Development 2020 / Valuing the WaterCarbonEcological Footprints of Human Activities”), (εν συντομία, διακριτικός τίτλος, «4th E.W.a.S. 2020»), (το οποίο διοργανώθηκε από το «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Πολυτεχνική Σχολή / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών» και του οποίου οι εργασίες έλαβαν χώρα, μέσω τηλεδιάσκεψης, μεταξύ 24-26 Ιούνη 2020, στον Βόλο), (πληροφορίες για το διεθνές αυτό συνέδριο αυτό μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα εδώ), ενώ, τέλος, επιπρόσθετα θα δημοσιευθεί και στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό “Environmental Sciences Proceedings”, («Πρακτικά Περιβαλλοντικών Επιστημών»), του διεθνούς εκδοτικού οίκου “MDPI”.

Με την μεθοδολογία που αναπτύσσεται στην εργασία αυτή, αναπτύσσεται ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο, («μέθοδος τεχνητής νοημοσύνης»), με τη βοήθεια του οποίου υπολογίζονται / προσομοιώνονται οι ημερήσιες χαμηλές τιμές του ρυθμού παροχής του νερού του ρέματος χωρίς να γίνονται επί τόπου υδρολογικές μετρήσεις, αλλά μόνο με τη βοήθεια των μετεωρολογικών παραμέτρων, όπως π.χ. η θερμοκρασία και η υγρασία του αέρα, η ταχύτητα του ανέμου, η ταχύτητα των ριπών του ανέμου, η συνολική ημερήσια βροχόπτωση, η αθροιστική συνολική ημερήσια βροχόπτωση αρχής γενομένης από διαφορετικές ημερομηνίες εκκίνησης, ο δείκτης δυσφορίας, το «σημείο δρόσου» κλπ. όπως αυτές διατίθενται από τον μετεωρολογικό σταθμό της περιοχής «Δεξαμενή Καβάλας», (με ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα στη διαδικτυακή διεύθυνση του meteokav.gr την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε εδώ), ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Ελλάδας (ΕΜΥ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ειδικότερα, όσον αφορά την μελέτη του ρυθμού της φυσικής ροής στο ίδιο ρέμα έχει γίνει στο παρελθόν, από τον ίδιο συγγραφέα, μία επιπλέον επιστημονική εργασία, [με τίτλο: «Stochastic Generation of Low Stream Flow Data of Iokastis Stream, Kavala City, NE Greece», («Δημιουργία Τεχνητών Χαμηλών Τιμών Ρυθμού Παροχής Φυσικής Ροής Νερού με Στοχαστικές Διαδικασίες στο Αστικό Ρέμα της Οδού Ιοκάστης, στην Πόλη της Καβάλας, ΒΑ Ελλάδα») και η οποία μπορεί να βρεθεί, διαδικτυακά (on-line) εδώ], μέχρι σήμερα, η οποία παρουσιάστηκε, (μαζί με επιπλέον δύο εργασίες οι οποίες αφορούσαν τον ρυθμό φυσικής ροής του νερού στο «Ρέμα Περιγιαλίου Καβάλας» και οι οποίες μπορούν να βρεθούν, διαδικτυακά (on-line), στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους εδώ και εδώ) και συμπεριελήφθη στα πρακτικά του «3ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Αποτελεσματικών και Αειφόρων Μεθόδων Διαχείρισης Συστημάτων Νερού Με Κατεύθυνση προς μία Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2018 / Ενορατικότητα στο Σύμπλεγμα Νερό-Τροφή-Ενέργεια» (3rd Efficient & Sustainable Water Systems Management towards Worth Living Development, 2018 / Insights on the WaterFoodEnergy Nexus“) (ή εν συντομία, “3rd E.W.a.S. 2018“), το οποίο διενεργήθηκε στην Λευκάδα μεταξύ 27-30 Ιούνη 2018 (στοιχεία θα βρείτε, διαδικτυακά (on-line) εδώ.

Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί ότι ο ίδιος, στο παρελθόν, παρουσίασε και δύο επιστημονικές του εργασίες για τις βροχοπτώσεις της Καβάλας στα πλαίσια των εργασιών του «2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Αποτελεσματικών και Αειφόρων Μεθόδων Διαχείρισης Συστημάτων Νερού Με Κατεύθυνση προς μία Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2016» (2nd Efficient & Sustainable Water Systems Management towards Worth Living Development, 2016“) (ή εν συντομία, “2nd E.W.a.S. 2016“) το οποίο διενεργήθηκε στα Χανιά της Κρήτης μεταξύ 1-4 Ιούνη 2016 και οι οποίες εργασίες συμπεριελήφθησαν στα πρακτικά του Διεθνούς αυτού Επιστημονικού Συνεδρίου αλλά και δημοσιεύτηκαν επίσης στο Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό “Procedia Engineering” του εκδοτικού οίκουElsevier και οι οποίες μπορούν να βρεθούν, διαδικτυακά (on-line) εδώ, καθώς επίσης και εδώ.

Περαιτέρω, αξίζει να αναφερθεί ότι ο ίδιος παρουσίασε και μία επιστημονική του εργασία για την φυσική ροή στο «Ρέμα Παλαιάς Καβάλας» στο κατά την διάρκεια των εργασιών του «15ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος, 2017» (15th  International Conference on Environmental Science & Technology, 2017“) (ή εν συντομία, “15th C.E.S.T. 2017“) το οποίο διενεργήθηκε στην Ρόδο μεταξύ 31 Αυγούστου-2 Σεπτέμβρη 2017 και η οποία εργασία συμπεριελήφθη στα πρακτικά του Διεθνούς αυτού Επιστημονικού Συνεδρίου, και η οποία είναι διαθέσιμη διαδικτυακά (on-line), στη διαδικτυακή διεύθυνση εδώ.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Θωμάς Παπαλάσκαρης είναι ο πρώτος που κατασκεύασε στην Ελλάδα «Φορητό Δίαυλο Τύπου Πάρσαλ», αλλά και ο μοναδικός που έχει εν γένει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα μετρήσεις πεδίου της παροχής υδατορευμάτων με την χρήση «Φορητών Διαύλων Τύπου Πάρσαλ», ενώ μεγάλο πλήθος από τις καθημερινές μετρήσεις βιντεοσκοπήθηκαν και αναρτήθηκαν σαν «open access βάση δεδομένων» στο διαδίκτυο (πιο συγκεκριμένα στο διαδικτυακό κανάλι του διαδικτυακού ιστότοπου “Youtube”, με τίτλο “Thomas Papalaskaris”) όπου ο καθένας πολίτης έχει την δυνατότητα ελεύθερα να εξασφαλίσει ελεύθερη πρόσβαση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ.

Συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω κάποιοι από τους αντικειμενικούς σκοπούς της συλλογής πρωτογενών υδρολογικών στοιχείων / δεδομένων δια μέσου της επιστημονικής αυτής έρευνας:

 1. Ανάλυση συχνοτήτων και κατανομή πιθανοτήτων χαμηλών ροών του ρέματος
 2. Δημιουργία τεχνητών χρονικών σειρών με σκοπό την ανάλυσή τους και την πρόβλεψη χαμηλών τιμών ροών του ρέματος για το μέλλον με την στατιστική/μαθηματική μέθοδο μοντελοποίησης “Box-Jenkins” (“S.AR.I.M.A. models”)
 3. Κατασκευή νευρωνικού δικτύου που θα διερευνά τις σχέσεις μεταξύ των χαμηλών ροών του ρέματος και των διάφορων τοπικών μετεωρολογικών παραμέτρων (θερμοκρασία και υγρασία αέρα, ηλιακή ακτινοβολία, ταχύτητα ανέμου, ταχύτητα ριπών ανέμου, βροχόπτωση κλπ.)
 4. Υπολογισμό υδρολογικών δεικτών χαμηλών ροών του ρέματος και υδρολογικών δεικτών ξηρασίας του ρέματος
 5. Υπολογισμό της συνολικής εξάτμισης/διαπνοής της υδρολογικών λεκανών Αγίου Λουκά και Περιγιαλίου
 6. Κατάρτιση διαγραμμάτων καμπυλών διάρκειας χαμηλών ροών του ρέματος
 7. Κατασκευή μοντέλων βροχής/(απορ)ροής του ρέματος
 8. Κατάρτιση διαγραμμάτων απεικόνισης υδρογραφημάτων του ρέματος
 9. Υπολογισμός του συντελεστή απορροής των υδρολογικών λεκανών Αγίου Λουκά και Περιγιαλίου
 10. Κατασκευή «στοχαστικών» και «ντετερμινιστικών» υδρολογικών μοντέλων
 11. Εφαρμογή διάφορων τύπων φορητών διαύλων μέτρησης του ρυθμού της παροχής του νερού του ρέματος, π.χ. τύπου «Πάρσαλ»
 12. Διερεύνηση της πορείας της αλλαγής κλίματος μετρώντας τον ρυθμό παροχής νερού του ρέματος σε ίδιες ημερομηνίες αλλά σε διαφορετικές χρονιές, (η σύγκριση π.χ. περσινών και φετινών μετρήσεων των παροχών, του ρέματος Περιγιαλίου, απέδειξαν μείωση των αντίστοιχων φετινών τιμών των διαδοχικών ετών 2016, 2017 και 2018, ενώ εξετάζεται κατά πόσο η χρονική τους ακολουθία, συμβαδίζει με αυτήν των, αντίστοιχων χρονικών διαστημάτων, βροχοπτώσεων, της περιοχής της πόλης της Καβάλας, οι οποίες γίνονται ολοένα λιγότερες, σε συνολικό ύψος βροχής, αλλά και εντονότερες δηλαδή σε ολοένα και μικρότερες διάρκειες βροχοπτώσεων καταγράφονται μεγαλύτερα ύψη βροχής)
 13. Γενικότερη διερεύνηση των διαθέσιμων υδρολογικών αποθεμάτων/πόρων της υδρολογικής λεκάνης της Καβάλας και ειδικότερα των υδρολογικών λεκανών του Αγίου Λουκά και του Περιγιαλίου για την κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης ξηρασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης απορροής πόλης
 14. Διερεύνηση διαθέσιμων αποθεμάτων υπόγειου νερού των υδρολογικών λεκανών Αγίου Λουκά και Περιγιαλίου
 15. Αλληλεπίδραση επιφανειακού νερού / υπόγειου νερού
 16. Δημιουργία “open-access” βάσης υδρολογικών δεδομένων (όλες οι μετρήσεις έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στο κανάλι του “Youtube” με τίτλο “Thomas Papalaskaris” συνοδευόμενες από πλήρη περιγραφή της μεθοδολογίας και των μέσων μέτρησης), κλπ.

Στο μέλλον, σύμφωνα με τις φιλοδοξίες του Θωμά Παπαλάσκαρη όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο ίδιος, πρόκειται να συνταχθούν και άλλες επιστημονικές εργασίες, με τόσο παρόμοιο όσο και διαφορετικό περιεχόμενο, τόσο για το συγκεκριμένο ρέμα όσο και για άλλα ρέματα της Καβάλας, με σκοπό να θέσουν υποψηφιότητα για να παρουσιαστούν, στο μέλλον, σε διάφορα Διεθνή, Υδρολογικά/Περιβαλλοντικά, Επιστημονικά Συνέδρια.