Το ρέμα στην οδό Φαναρίου στην Καλαμίτσα είναι πλέον καθαρό [φωτογραφίες]

Εκτός από την απομάκρυνση των μπάζων προβλέπεται και η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για τη συγκράτηση των πρανών

Στον καθαρισμό του ρέματος που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Φαναρίου και Ίστρου, στην περιοχή της Καλαμίτσας, προχώρησε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καβάλας.

Η συνολική παρέμβαση στο συγκεκριμένο σημείο προβλέπει επίσης την απομάκρυνση των μπαζών από το παρακείμενο πεζοδρόμιο και την κατασκευή ενός τοιχίου αντιστήριξης για τη συγκράτηση των πρανών.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και σε άλλες γειτονιές του Δήμου Καβάλας.