Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την ένταξη στο Πρόγραμμα Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της Μελισσοκομίας

Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης-Μέχρι πότε και με ποιον τρόπο υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η Π.Α.Μ.Θ. Π.Ε. Καβάλας και ειδικότερα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ανακοινώνει ότι από 1 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2020 γίνεται η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της Μελισσοκομίας για το έτος 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα σε ψηφιακή εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ, συμπληρώνοντας τις κατεχόμενες κυψέλες και τα υπόλοιπα απαραίτητα πεδία. Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, η αίτηση ενίσχυσης στο Πρόγραμμα δύναται να υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης έχουν οι γεωργοί, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 1307/2013, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Ειδικότερα:

  • Είναι κάτοχοι θεωρημένου σε ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου και έχουν υποβάλει δήλωση κατεχόμενων κυψελών το προηγούμενο έτος
  • Η έδρα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους και τα μελισσοσμήνη τους είναι μονίμως εγκατεστημένα σε αυτά
  • Διαθέτουν βεβαίωση από τοπικό συλλογικό όργανο που άπτεται του τομέα της μελισσοκομίας (όπως ομάδα παραγωγών, ένωση παραγωγών, οργάνωση Παραγωγών, μελισσοκομικό συνεταιρισμό) ότι δραστηριοποιούνται μόνιμα στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους
  • Παράγουν και εμπορεύονται κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης, τουλάχιστον 5 χιλιόγραμμα μέλι, ανά κατεχόμενη κυψέλη

Πληροφορίες: γρ. 465 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας.