Κλειστό για το κοινό το τμήμα του ΕΦΚΑ Καβάλας

Το κλείσιμο είναι προσωρινό μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα του τεστ για κορονοϊό στο οποίο υπεβλήθη υπάλληλος

Κλειστό για το κοινό θα παραμείνει προληπτικά για λίγες μέρες το τμήμα Καβάλας του ΕΦΚΑ-πρώην ΤΕΒΕ, μέχρι να βγει το τεστ για κορονοϊό στο οποίο υπεβλήθη υπάλληλος της υπηρεσίας, ενώ ακολουθείται η δέουσα διαδικασία, όπως ορίζει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.