Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο Καβάλας: Όλα τα νέα νούμερα [λίστα]

Από το Γραφείο Δημάρχου και το Πρωτόκολλο μέχρι τις Δομές, τα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις, όλοι οι νέοι τηλεφωνικοί αριθμοί και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις στη διάθεση των δημοτών

Τα νέα τηλεφωνικά νούμερα επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας γνωστοποίησε η Δημοτική Αρχή. Η λίστα περιλαμβάνει τους τηλεφωνικούς αριθμούς και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις για τις όλες τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα, τα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις αλλά και τις Δομές του Δήμου.

Αναλυτικά:

? ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
2513 500000
? ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
2513 500231
2513 500316
? ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2513 500300, 304, 305
2513500316
? ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
2513 500303
2513 500316
? ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2513500310
? ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
2513 500300
2513 500316
? ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
2513 500211, 212, 214, 335, 336
2513 500316
? ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
2513 500320, 321, 323
? ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
2513502512
2513502527
? ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
? ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2513 503376
2513 503372
? ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
2513 503373, 374, 375
2513 503372
? ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2513 503348, 349
2513 503372
? ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΤΛ)
2513 500451, 452, 453
2513 500455
? ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2513 500165, 441, 442, 190
2513 500197
? ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
2510 831604
2510 831604
? ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑΣ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ”
2510 245812
2510 831604
? ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510 831604
2510 831604
? ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ “ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ”
2510 223740
2510 831604
? ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2510 240983, 2510220876
? ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
2513500400
2513500403
? ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
2513 500400
2513 500177
? ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2510 240726
? ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ (ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ)
2510 241466
? ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
2510 227558
? ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΡΗΝΙΔΩΝ
2513 502500
? ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
? ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2513 500230
? ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
2513 500240
? ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2513 500228
? ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
2513 500250, 253
? ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ
2513 502545, 500
2513 502527
? ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
2513 500260, 261
? ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
2513500257
? ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
2513 500254
? ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
2513500245, 246, 247
2513500248
? ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ
2513 502543
2513 502527
? ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
? ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2513 500003
2513 500010
? ΚΕΠ-ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
2513 503616, 619, 620
2513 503665
? ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
2513 500 001, 002, 004, 005, 006
2513 500010
? ΚΕΠ ΚΡΗΝΙΔΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)
2513 502551, 553, 554, 555
2513 502550
? ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
? ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
2513 500150, 151, 152, 153, 154
? ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2513 500132
2513 500132
? ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
2513 500106, 107
2513 500106
? ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
2513 500117
2513 500132
? ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ
2513500132
? ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
2513500132
? ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
2513 500114, 115
2513500 161
? ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
2513 500265
2513 500132
? ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2513 500118, 120, 122
2513500127, 2510 620869
? ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ
2510 391204
2510 391802
? ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΥΓΟΥ
2510 611222
2510 611803
? ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ
2513 502517
2513 502519
? ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
2513 500124
2513500126, 2510 620886
? ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ
2513 502516, 500
2513 502527
? ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
2513 500130
2513 500130
? ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
? ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2513500050
? ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
2513 500071, 72, 73, 74, 70
? ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
2513 500060, 61
? ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
2513 500 055, 056, 057
2513500059
? ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
2513 500040, 41, 43, 45
? ΤΑΜΕΙΟ (ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ)
2513 500047
? ΤΑΜΕΙΟ Δ.Ε. ΚΡΗΝΙΔΩΝ (ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ)
2513 502534
2513 500192
? ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ (ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ)
2513 500391, 393
2513 500 394
? ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ (ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ)
2510 831604
2510 831604
? ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2513 500080, 81, 82, 83, 85, 86
? ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
? ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2513 503323
2513 503307
? ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
2513 503308
2513 503307
? ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
2513 503326
2513 503307
? ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
2513 503324
2513 503307
? ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
2513 503343
2513 503307
? ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
? ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2513 500385
? ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2513 500370
? ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ
2510 833506
? ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
2513 500386, 388, 389
? ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2513 500380, 381
2513500383
? ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
2513 500391, 393
2513 500394
? ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
? ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2513 500203
2513500201
? ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
2513 500162, 163, 166, 167
2513500201
? ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
2513 500208
2513 500201
? ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2513 500387
? ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2513 502556
? ΓΡΑΦΕΙΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2513 502556
? ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
2513 500202, 204, 206, 207, 210
2513500201
? ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
? ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ “ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ”
2510 831388
2510 831378
? ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510 222119
2510 221963
? ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510 220876
2510 220878
? ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510 600072
2510 247094
? ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510 620350
2510 620355
? ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
2513 500471, 472, 474, 475
2513 500478
? ΔΟΜΕΣ
? ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
2513 500165, 441, 442, 190
2513 500197
? ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
2513 500451, 452, 453, 454, 450
2513 500455
? ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
2513 500400
2513 500403
? ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510 240973
2510 240983
? ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
2510 223344
2510 223351
? ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ
2510 516162
2510 518088
? ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
2510 516661
2510 516497
? ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
? Ευρωπαϊκός Αριθμός Άμεσης Δράσης
122
? Α’ Βοήθειες – Ασθενοφόρα
166
? Αστυνομία – Άμεση Δράση
100
? Δημοτική Αστυνομία
2513 500320 & 321
? Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας
2510 244444
? Αναγγελία Πυρκαγιάς
199
? Λιμεναρχείο Καβάλας
2510 223716, 2510 224472
2510 223628
? Βλάβες Ηλεκτροφωτισμού
2513 500254
? Βλάβες ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης
2510 250693