Δήμος Καβάλας: Τρόφιμα σε 1.108 συμπολίτες μας

Οι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ προσέρχονται στις κεντρικές αποθήκες του Δήμου Καβάλας και στο πρώην δημαρχείο των Φιλίππων

Ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου 2020 η διανομή τροφίμων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας, στο πλαίσιο δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤEBA/FEAD).

Οι 1.108 δικαιούχοι του προγράμματος (δημοτική ενότητα Καβάλα – 913 / δημοτική ενότητα Φιλίππων 195), παραλαμβάνουν τα προϊόντα από τις κεντρικές αποθήκες του Δήμου Καβάλας – Στρατόπεδο Κωτσάλου και το πρώην Δημαρχείο Φιλίππων – Κρηνίδες, επιδεικνύοντας κάποιο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ του αιτούντα και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής (από Αστυνομία ή ΚΕΠ) ή απλή εξουσιοδότηση με την επίδειξη ΑΔΤ του εξουσιοδοτούμενου ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η διαδικασία διανομής των τροφίμων αναμένεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020.