Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Καβάλας: Παρουσίαση του έργου του στις γυναίκες πρόσφυγες

Η ενημερωτική δράση έγινε μετά από πρόσκληση από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και το Solidarity Now της Δομής Φιλοξενίας Μεταναστών και Προσφύγων Δράμας

Έπειτα από πρόσκληση την οποία δέχθηκαν τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Καβάλας από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και το Solidarity Now της Δομής Φιλοξενίας Μεταναστών και Προσφύγων Δράμας, το μεσημέρι της Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 η κοινωνιολόγος της δομής παρουσίασε μέσω Skype το έργο που επιτελεί το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών τα τελευταία 7,5 χρόνια.

Οι γυναίκες πρόσφυγες ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις δράσεις ευαισθητοποίησης που υλοποιούν τα στελέχη ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Το Κέντρο ευχαριστεί θερμά τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και το Solidarity Now για τη διοργάνωση της διαδικτυακής συνάντησης, όπως επίσης και τον διερμηνέα που μετέφρασε τη παρουσίαση της κοινωνιολόγου από τα αγγλικά στα αραβικά.