«Κλειστός» ο δρόμος της ΜΟΜΑ. Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία [απόφαση]

Απόφαση για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξέδωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας

Ως αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν τα τελευταία 24ωρα, ο δρόμος της ΜΟΜΑ «κλείνει» για δεύτερη φορά μέσα στη χρονιά που διανύουμε, λόγω των κατολισθήσεων που σημειώθηκαν.

Το βουνό «κατέβασε» μεγάλες πέτρες αλλά και δέντρα στον δρόμο, με αποτέλεσμα να θεωρείται επικίνδυνη η διέλευση των αυτοκινήτων από το σημείο. Με αυτό το δεδομένο, ο Αστυνομικός Διευθυντής Καβάλας εξέδωσε απόφαση για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Διαβάστε αναλυτικά.

Αποφασίζουμε:

  1. Την άμεση απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και των πεζών από την προέκταση της οδού Μικράς Ασίας (πρώην ΜΟΜΑ), νότια από το ύψος της συμβολής της με την Επαρχιακή Οδό Καβάλας – Ν. Περάμου και βόρεια 200 μέτρα μετά την κατάρρευση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μέχρι αποκατάστασης της βλάβης και τη διενέργεια αυτοψίας εκ μέρους του αρμόδιου φορέα συντήρησης της οδού. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται με εκτροπή αυτής από παρακαμπτήριες οδούς.
  2. Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους οδηγούς και πεζούς, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄) σύμφωνα και με τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.
  3. Σε περίπτωση περάτωσης των εργασιών η οδός να δοθεί στην κυκλοφορία μόνο μετά τον επανέλεγχο των αρμοδίων μηχανικών του Δήμου Καβάλας και τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.
  4. Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.
  5. Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.