ΟΛΚ ΑΕ: Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του λιμανιού της Καβάλας «Απόστολος Παύλος»

Βασικός στόχος να εκσυγχρονιστεί ενεργειακά το λιμάνι και να ακολουθήσει σύγχρονα και απαραίτητα πρότυπα ασφαλείας

Σειρά εργασιών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα στο λιμάνι της Καβάλας «Απόστολος Παύλος», ώστε να εκσυγχρονιστεί ενεργειακά και να ακολουθήσει σύγχρονα και απαραίτητα πρότυπα ασφαλείας.

Στο πλαίσιο αυτό κατασκευάστηκε σύστημα εξαερισμού στον χώρο εγκατάστασης των μετασχηματιστών υποβιβασμού τάσης, ενώ έγινε αλλαγή όλου του συστήματος φωτισμού με την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων από νέου τύπου LED λάμπες προηγμένης τεχνολογίας, μικρότερης κατανάλωσης και με αυξημένες επιδόσεις.

Ο εκσυγχρονισμός του λιμανιού της Καβάλας, με γνώμονα την ασφάλεια, τον σεβασμό στο περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΟΛΚ ΑΕ και τον βασικό άξονα πάνω στον οποίο χαράσσει τον σχεδιασμό της.