Αλλαγή ημέρας για τη λαϊκή της Καβάλας

Λόγω Πρωτοχρονιάς η λαϊκή θα πραγματοποιηθεί την τελευταία μέρα του 2020

Αλλαγή ημέρας για τη λαϊκή της Καβάλας τόσο στο Φάληρο όσο και στην περιοχή της Καλαμίτσας, λόγω της Πρωτοχρονιάς. Συνεπώς, αντί του Σαββάτου 2 Ιανουαρίου 2020 η λαϊκή θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως την τελευταία μέρα του χρόνου, την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020.