Καβάλα: Υπογραφή μελέτης για την αποκατάσταση του δρόμου της ΜΟΜΑ

Διαβάστε αναλυτικά τι περιλαμβάνει η σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Θόδωρος Μουριάδης για τον δρόμο που «έκλεισε» δύο φορές μέσα σε έναν χρόνο λόγω κατολισθήσεων

ΟΔήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης και ο εκπρόσωπος των κατόχων μελετητικών πτυχίων Δημήτρης Βογιατζής υπέγραψαν το πρωί της Δευτέρας 18 Ιανουαρίου 2020, τη σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης άρσης της επικινδυνότητας και αποκατάστασης της οδού ΜΟΜΑ.

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη σύμβαση, η μελέτη θα περιλαμβάνει:

  • Πλήρη τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη ΜΟΜΑ
  • Μελέτη οδοποιίας
  • Στατική μελέτη των απαιτούμενων τοίχων αντιστήριξης τόσο της οδού, όσο και για την προστασία από τις καταπτώσεις
  • Υδραυλική μελέτη απορροής των ομβρίων υδάτων της οδού
  • Μελέτη οδοφωτισμού
  • Γεωτεχνική μελέτη των συνθηκών εδάφους της οδού
  • Περιβαλλοντική μελέτη για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις
  • Τεύχη δημοπράτησης για τις προτεινόμενες αλλαγές

Για τη σύνταξη και υποβολή της πλήρους μελέτης της παραπάνω σύμβασης, ορίστηκε συνολική προθεσμία έξι (6) μνημών.