Έργα στο παλιό νοσοκομείο: Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού

Διαβάστε αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα είναι σε ισχύ για έναν μήνα - Στόχος του έργου να ξαναγίνει «αμφίδρομη» η οδός

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Καβάλας-Ξάνθης επί της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού), λόγω εργασιών διαπλάτυνσης του οδοστρώματος αποφάσισε ο Αστυνομικός Διευθυντής Καβάλας «αποβλέποντας στην πρόληψη ατυχημάτων, στην αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και προκειμένου να διευκολυνθούν τα έργα που θα εκτελεστούν στην παραπάνω περιοχή».

Πρόκειται για το έργο διαπλάτυνσης του τμήματος του δρόμου μπροστά από το παλιό -«κάτω»- νοσοκομείου της Καβάλας εκεί όπου δύο χρόνια πριν «έπεσε» η γέφυρα στερώντας την Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού τον χαρακτήρα του δρόμου «διπλής κυκλοφορίας».

Αναλυτικά, οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τη μελέτη του συγκεκριμένου έργου [που ήδη έχει ξεκινήσει να εκτελεί ο ανάδοχος εργολάβος], περιλαμβάνουν:

  • Την καθαίρεση του υφιστάμενου λιθόκτιστου τοιχίου και της τριγωνικής τάφρου κατά μήκος της όψης της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, έμπροσθεν του παλιού νοσοκομείου.
  • Την κατασκευή νέου πεζοδρομίου στη νέα θέση ή διαπλάτυνση του υφιστάμενου σε όλο το μήκος της παρέμβασης, ικανού πλάτους τουλάχιστον 1,20 μ., για την ασφαλή διέλευση των πεζών.
  • Την κατασκευή νέου λιθόκτιστου τοιχίου μήκους 95 μέτρων.
  • Την ανακατασκευή και διαπλάτυνση του υφιστάμενου οδοστρώματος σε όλο το πλάτος του.
  • Την ενίσχυση της λιθοδομής έδρασης της υφιστάμενης οδού (χερσαίο τμήμα άνωθεν της γέφυρας).

Τα περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο ισχύουν από την Τρίτη 19 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και προβλέπουν τον αποκλεισμό της μίας λωρίδας.

Αναλυτικά, η απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Καβάλας προβλέπει:

  1. Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της Εθνικής Οδού Καβάλας – Ξάνθης και συγκεκριμένα στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, κατά το χρονικό διάστημα από 19-01-2021 έως 19-02-2021, για την πραγματοποίηση εργασιών διαπλάτυνσης της οδού από τη Χ/Θ 0,700 (συμβολή με οδό Εκάβης) έως τη Χ/Θ 0,795 (είσοδος παλαιού Νοσοκομείου).
  2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών με ευθύνη του αναδόχου του έργου να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση, από τη συμβολή της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού με την οδό Παλαιού Υδραγωγείου και έως τη συμβολή της ίδιας με την οδό Αγ.Βαρβάρας, ώστε να επιτευχθεί στένωση του χερσαίου τμήματος της οδού, διατηρώντας μία λωρίδα κυκλοφορίας ελάχιστου πλάτους 3,50 μέτρων για την εξυπηρέτηση επιβατικών και βαρέων οχημάτων, συνολικού μήκους 350 μέτρων. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
  3. Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και τις υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 (ΦΕΚ Β-950) και ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 από 09-07-2003 (ΦΕΚ Β-496) αποφάσεις του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
  4. Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.
  5. Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.