Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Συνεχίζονται οι περιορισμοί στις αεροπορικές μετακινήσεις εσωτερικού

Θα γίνονται μόνον οι ουσιώδεις πτήσεις-Μέχρι πότε παρατείνεται η Covid-19 notam και ποιες πτήσεις εξαιρούνται

Μέχρι τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 συνεχίζονται οι περιορισμοί στις αεροπορικές μετακινήσεις εσωτερικού και επιτρέπονται μόνον οι ουσιώδεις πτήσεις, για λόγους προστασίας επιβατών και πολιτών από την νόσο Covid-19.

Ειδικότερα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό την παράταση έως 1/2/21 και ώρα 06:00 το πρωί της αεροπορικής οδηγίας (Covid-19 notam) η οποία αφορά πτήσεις εσωτερικού, (τακτικά επιβατικά δρομολόγια, γενικής αεροπλοΐας και επαγγελματικά δρομολόγια-domestic flights, commercial and general/business aviation).

Η notam προβλέπει ότι επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μόνον οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού (Essential Travel) οι οποίες περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους (επανένωση οικογενειών) και για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία.

Από τη notam εξαιρούνται οι ακόλουθες πτήσεις:

 • Πτήσεις υποστήριξης του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (Hellenic national healthcare system flights)
 • Κρατικές πτήσεις (state flights)
 • Πτήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary flights)
 • Οι πτήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian flights)
 • Πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency flights)
 • Οι στρατιωτικές πτήσεις (military flights)
 • Πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo flights)
 • Οι πτήσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών (fire fighting flights)
 • Οι πτήσεις της Frontex (frontex flights)
 • Τεχνικές πτήσεις ανεφοδιασμού χωρίς αποβίβαση επιβατών (technical landing where passengers do not disembark)
 • Οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμα του (ferry flights)