Μια Καβαλιώτισσα διεξάγει μια πρωτοποριακή έρευνα για τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών

Η Έρση Χριστοδούλου χρειάζεται τη βοήθεια γονιών παιδιών 6 έως 36 μηνών - Διαβάστε πώς μπορείτε να συμμετέχετε συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο της έρευνάς της

ΗΚαβαλιώτισσα Έρση Χριστοδούλου, εκπαιδευτικός και ερευνήτρια της ανάπτυξης των παιδιών, στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής της έρευνας  στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, διεξάγει πρωτοποριακή έρευνα, με στόχο να μελετήσει όλους εκείνους τους παράγοντες που αλληλεπιδρούν αλλά και δρουν ενισχυτικά στη γλωσσική ανάπτυξη παιδιών βρεφικής και νηπιακής ηλικίας.

Η έρευνα αυτή απευθύνεται σε γονείς παιδιών 6 έως 36 μηνών οι οποίοι καλούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας των παιδιών, καθώς και κάποια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνουν (π.χ. οικογένεια, βρεφονηπιακός σταθμός).

Τα συμπεράσματα της έρευνας θα επιτρέψουν να εντοπιστούν οι παράγοντες που δρουν ενισχυτικά στην πρώιμη επικοινωνιακή & γλωσσική ανάπτυξη και να προταθούν τεκμηριωμένες πρακτικές υποστήριξης των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο της έρευνας πατώντας εδώ

Για περαιτέρω ενημέρωση και πληροφορίες, καθώς και για τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορείτε να παρακολουθείτε τη σελίδα στο Facebook.

Κάθε οικογένεια που θα συμμετάσχει στην έρευνα θα λάβει, με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, μία αναμνηστική βεβαίωση συμμετοχής.