Δήμος Καβάλας-ΠΝΟΗ: Κοινή πορεία για την αντιμετώπιση της βίας και τη στήριξη της ευάλωτης οικογένειας

Υπογράφηκε σύμφωνο συνεργασίας από το Δήμαρχο Καβάλας Θόδωρο Μουριάδη και την πρόεδρο του συλλόγου Ιωάννα Χατζηβαρύτη

Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης και η Πρόεδρος του Συλλόγου για το Παιδί και την Οικογένεια «ΠΝΟΗ», Ιωάννα Χατζηβαρύτη, υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας στους τομείς πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας και υποστήριξης οικογενειών που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας.

Πιο συγκεκριμένα, οι δυο φορείς θα φροντίσουν για την από κοινού προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενώ παράλληλα ο Δήμος Καβάλας θα αναλάβει τόσο την παροχή τεχνικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής υποστήριξη προς τις δομές που λειτουργεί ο Σύλλογος για το Παιδί και την Οικογένεια «ΠΝΟΗ», όσο και τη συνέχιση διάθεσης χώρων, για την πραγματοποίηση των δράσεων του Συλλόγου στην περιοχή μας.