Ανησυχία για τη μεταδοτικότητα του βρετανικού στελέχους του κορονοϊού στη βόρεια Ελλάδα

Εντοπίστηκαν συνολικά 23 κρούσματα βρετανικής παραλλαγής κατά την ανάλυση 61 δειγμάτων τα οποία αφορούν στην περίοδο 18-31 Ιανουαρίου 2021

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές για τη διασπορά του μεταδοτικού βρετανικού στελέχους.

Σύμφωνα με τη γονιδιωματική ανάλυση 61 δειγμάτων τα οποία αφορούν στην περίοδο 18-31 Ιανουαρίου 2021 και προέρχονται από τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας και Πύλες Εισόδου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντοπίστηκαν συνολικά 23 κρούσματα βρετανικής παραλλαγής.

Συγκεκριμένα το στέλεχος ανιχνεύθηκε σε 12 δείγματα από την Π.Ε. Θεσσαλονίκης (4 από την κοινότητα και 8 νοσοκομειακά), 6 δείγματα από την Π.Ε. Χαλκιδικής (5 από την κοινότητα και ένα νοσοκομειακό), 1 δείγμα από την Πιερία (από την κοινότητα) και 4 από Πύλη Εισόδου.

Συνολικά στη χώρα μας έχουν ταυτοποιηθεί 228 δείγματα θετικά στο βρετανικό στέλεχος.