Δήμος Καβάλας: Άρχισε η διανομή τροφίμων του προγράμματος ΤΕΒΑ

Η παραλαβή των προϊόντων από τους 1218 δικαιούχους γίνεται από το τις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου (Στρατόπεδο Κωτσάλου) και από το κοινοτικό κατάστημα Κρηνίδων

Ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας 8 Φεβρουαρίου 2021, η διανομή τροφίμων για τους 1.218 δικαιούχους (Καβάλα 1.016 – Δημοτική Ενότητα Φιλίππων 202) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Η παραλαβή των προϊόντων για τη Δημοτική Ενότητα Καβάλας πραγματοποιείται από τις Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου (Στρατόπεδο Κωτσάλου) και για τη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων από το κοινοτικό κατάστημα Κρηνίδων.

Κατά την παραλαβή οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ τόσο του αιτούντα, όσο και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας τους.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής (από Αστυνομία ή ΚΕΠ) ή απλή εξουσιοδότηση με την επίδειξη ΑΔΤ του εξουσιοδοτούμενου ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η διανομή τροφίμων αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021.

Προκειμένου να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προς αποφυγή καταστάσεων συγχρωτισμού, οι ωφελημένοι ενημερώνονται με προσωπικό sms. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει και οι ίδιοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια όλων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2513 500456 (Καβάλα)
2513 502500 (Κρηνίδες)
Από τις 08:00 έως τις 14:00.