Οι Γιατροί του Κόσμου στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καβάλας

Οι εθελόντριες του παραρτήματος της Καβάλας διένειμαν είδη ατομικής υγιεινής και ενημερωτικά φυλλάδια

Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο του Δήμου Καβάλας επισκέφτηκαν την Πέμπτη 19-2-2021 οι εθελόντριες του παραρτήματος των Γιατρών του Κόσμου Καβάλας..

Στην συγκεκριμένη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε διανομή ειδών ατομικής υγιεινής και ενημερωτικών φυλλαδίων στα παιδιά που φοιτούν και στους εκπαιδευτικούς.