Καβάλα: Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού

Μέχρι πότε παρατείνεται το μέτρο λόγω της πραγματοποίηση εργασιών διαπλάτυνσης της οδού

Παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Ε. Ο. Καβάλας-Ξάνθης (επί της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού), λόγω εργασιών διαπλάτυνσης του οδοστρώματος

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες υπηρεσίας αποφάσισαν την παράταση ισχύος μέχρι 12-03-2021 της με α/α 2 απόφασής μας που αφορά τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της Εθνικής Οδού Καβάλας-Ξάνθης και συγκεκριμένα στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, για την πραγματοποίηση εργασιών διαπλάτυνσης της οδού από τη Χ/Θ 0,700 (συμβολή με οδό Εκάβης) έως τη Χ/Θ 0,795 (είσοδος παλαιού Νοσοκομείου).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών με ευθύνη του αναδόχου του έργου πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση, από τη συμβολή της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού με την οδό Παλαιού Υδραγωγείου και έως τη συμβολή της ίδιας με την οδό Αγίας Βαρβάρας, ώστε να επιτευχθεί στένωση του χερσαίου τμήματος της οδού, διατηρώντας μία λωρίδα κυκλοφορίας ελάχιστου πλάτους 3,50 μέτρων για την εξυπηρέτηση επιβατικών και βαρέων οχημάτων, συνολικού μήκους 350 μέτρων. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης πρέπει επίσης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και τις υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 (ΦΕΚ Β-950) και  ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 από 09-07-2003 (ΦΕΚ Β-496) αποφάσεις του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.