Πόσο συμμετοχικός είναι ο Δήμος Καβάλας; Τι απάντησαν οι πολίτες [έρευνα]

Πόσοι συμπλήρωσαν το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο του ΣΒΑΑ και τι «δείχνουν» τα ευρήματα της έρευνας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης [ΣΒΑΑ] Καβάλας, ο Δήμος Καβάλας διεξήγε τον περασμένο μήνα μία διαδικτυακή έρευνα που απευθύνονταν σε όλους τους πολίτες με θέμα τη συμμετοχικότητα.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας περιείχε τρεις ενότητες ερωτήσεων:

  1. Η συμμετοχή των πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση
  2. Η συμμετοχή των πολιτών στον Δήμο Καβάλας
  3. Το μέλλον της συμμετοχής των πολιτών στον Δήμο Καβάλας

Στόχος του Δήμου Καβάλας είναι να διευκολύνει τη συμμετοχή πολιτών στον σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων και να διαμορφώσει προγράμματα και εφαρμογές που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών.

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 265 συμμετέχοντες.

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας πατώντας εδώ