Καβάλα: Ένα σχολείο-πρότυπο ετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει. Φωτοβολταϊκά, γεωθερμία αλλά και ένα… θερμοκήπιο [βίντεο]

Στο στάδιο της ολοκλήρωσης οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και υποδομών προσβασιμότητας στο 12ο Δημοτικό Σχολείο του Αη-Γιάννη

Οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας του 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας φτάνουν στο τέλος. Οι παρεμβάσεις στο σχολείο θα ολοκληρωθούν με τις εργασίες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με φυτεύσεις και τοποθέτηση εξοπλισμού.

Το παρακάτω βίντεο αποτελεί παραδοτέο της πράξης «Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Δείτε το βίντεο με το «νέο» 12ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας: