ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας: Συγκροτήθηκαν 6 μόνιμες επιτροπές. Ποιες είναι αυτές

Ποια άλλα θέματα συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης 9 Μαρτίου 2021 η συνεδρίαση της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Μετά την έγκριση του ισολογισμού και του απολογισμού του οικονομικού έτους 2020, συζητήθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2021.

Αποφασίστηκε η συγκρότηση 6 μόνιμων επιτροπών:

  1. Μόνιμη Επιτροπή Υποδομών και Μεταφορών
  2. Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας
  3. Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξικών, Πολεοδομικών, Αρχιτεκτονικών και Τοπογραφικών Ζητημάτων
  4. Μόνιμη Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Λειτουργίας Υπηρεσιών, Συμβουλίων και Επιτροπών
  5. Μόνιμη Επιτροπή Ασφαλιστικών, Φορολογικών Θεμάτων και Εγγυοδοσίας
  6. Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων Ειδικοτήτων

Οι μόνιμες επιτροπές είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα οι οποίες συμβάλλουν στη χάραξη της πολιτικής και παράγουν τις τεκμηριωμένες θέσεις του Τμήματος σε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού και στον ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν επίσημες ανακοινώσεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε αυτές.