Τα παράπονα των εκπαιδευτών οδηγών στον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης ΑΜ-Θ

Ο Κωστής Σιμιτσής συναντήθηκε με τους εκπροσώπους του συνδέσμου ΑΜΘ και Καβάλας και συζήτησε μαζί τους για το πρόβλημα με τις προϋποθέσεις ένταξης του κλάδου τους στο χρηματοδοτικό πλαίσιο των έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων

Με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών της ΑΜΘ Αντώνη Μαστοράκη, με το μέλος του Συνδέσμου κ. Ηλιάδη καθώς και με τον εκπρόσωπο του ανωτέρω Συνδέσμου Εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών για την ΠΕ Καβάλας Ανδρέα Κορδύλη, συναντήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης ΑΜΘ Κωνσταντίνος Σιμιτσής.

Μεταξύ άλλων, οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτών των Σχολών υποψήφιων οδηγών εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια και την αγωνία τους αναφορικά με τις προϋποθέσεις ένταξης στο χρηματοδοτικό πλαίσιο των έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων που αποφάσισε η κυβέρνηση, διότι δεν μπορούν να προσκομίσουν οικονομικά στοιχεία που να αποδεικνύουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, δεδομένου ότι χωρίς υπαιτιότητά τους εμφάνισαν κατά πολύ μειωμένα έσοδα ήδη από το έτος 2019, λόγω και της αποχής – απεργίας των υπαλλήλων – εξεταστών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συγκοινωνιών από τον Οκτώβριο του 2018.

Υπήρξε ενημέρωση ότι ο κ. Σιμιτσής έχει καταθέσει πρόταση ψηφίσματος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ για την επόμενη συνεδρίασή του, ώστε να θεσπιστεί ειδικό πλαίσιο στήριξης της ρευστότητας του κλάδου των εκπαιδευτών Σχολών Οδηγών.

Με την ευκαιρία ο κ. Σιμιτσής ενημέρωσε τους συνομιλητές του για την πορεία της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης από την Περιφέρεια ΑΜΘ, καθώς και για τις επενδυτικές προοπτικές του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027  και του Ταμείου Ανάκαμψης.