420 χιλιάδες ευρώ για την αντικατάσταση της «ιρλανδικής διάβασης» στις Μαριές

Υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Θάσου Λευτέρη Κυριακίδη η σύμβαση εκτέλεσης του έργου η χρηματοδότηση του οποίου εγκρίθηκε προς την Περιφέρεια ΑΜΘ μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2016

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση ‘’ιρλανδικής διάβασης’’ επί της παλαιάς χάραξης της Εθνικής οδού Λιμεναρίων-Λιμένα», συνολικής δαπάνης 420.501,52 € με ΦΠΑ, υπογράφηκε τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 τον Δήμαρχο Θάσου Λευτέρη Κυριακίδη και τον Κωνσταντίνο Σκούρα.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΕΠ ΑΜΘ σε βάρος του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών, Άρση Επικινδυνότητας Ζημιών, Άρη Επικινδυνότητας Πυρόπληκτων Περιοχών Νήσου Θάσου» της ΣΑΕΠ 831 και η διάρκειά του ορίζεται σε 9 μήνες.

Το έργο αφορά στην κατασκευή γέφυρας και ισόπεδου κυκλικού κόμβου στο ρέμα μεταξύ των οικισμών Σκάλας Μαριών, Μαριών και Λιμεναρίων. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι χωματουργικές εργασίες, τεχνικά έργα, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση, τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, διαγράμμιση οδοστρώματος και ηλεκτροφωτισμός.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης δήλωσε:

«Παρά τις δύσκολες συνθήκες, η εκτέλεση των έργων του Δήμου Θάσου συνεχίζεται απρόσκοπτα. Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου εγκρίθηκε προς την Περιφέρεια ΑΜΘ μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2016. Μετά από πολλές δυσκολίες και σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια ΑΜΘ εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την έναρξη υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου».