Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διαδικτυακή συνάντηση για το πρόγραμμα Erasmus+

Το σχολείο συμμετείχε στη δράση «Creating the Basis For Coexistence, Respect And Cooperation», με οικοδεσπότη το σχολείο «Hristo Botev Primery School» από το Sliven της Βουλγαρίας

Από την Κυριακή 18.04 έως και το Σάββατο 24.04.21 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 4η κατά σειρά LTTA (Learning Teaching Training Activity) για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA229 «Creating the Basis For Coexistence, Respect And Cooperation», με οικοδεσπότη το σχολείο «Hristo Botev Primery School» από την πόλη Sliven της Βουλγαρίας, με θέμα «Famous People and Customs», και με συμμετέχουσες χώρες την Βουλγαρία, Ιταλία, Τουρκία, Ρουμανία και Ελλάδα.

Το Γυμνάσιο της Κεραμωτής που εκπροσώπησε τη χώρα μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ευχαριστεί με ανακοίνωση του θερμά το  σχολείο υποδοχής, τον Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς, για την πραγματικά πλήρη και άρτια διοργάνωση του προγράμματος της εικονικής μας επίσκεψης, την επιτυχή υλοποίηση όλων των σχετικών δράσεων μέσα σε κλίμα συνεργασίας και δημιουργικότητας και τέλος την σαφή ενίσχυση βασικών στόχων του διακρατικού project, όπως η βελτίωση ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής του διάστασης.