Καβάλα: Έρχεται «λίφτινγκ» σε τρία εμβληματικά δημοτικά κτίρια μέσω «Τρίτσης»

Ένταξη του έργου «Αποκατάσταση των χαρακτηρισμένων μνημείων του Δήμου Καβάλας: Δημαρχείο, Μέγαρο Wix, Κατοικία Μούτουλα» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Mε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» το έργο: «Αποκατάσταση των χαρακτηρισμένων μνημείων του Δήμου Καβάλας, Δημαρχείο, Μέγαρο Wix και Κατοικία Μούτουλα».

Το αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής για την αποκατάσταση των χαρακτηρισμένων νεώτερων μνημείων «Δημαρχείο» και Μέγαρο Wix επί των οδών Κύπρου 8-10 και της «Κατοικίας Μούτουλα» επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 12 στον Δήμο Καβάλας.

Η Κατοικία Μούτουλα

Κατόπιν της έγκαιρης ωρίμανσης της μελέτης και της εξασφάλισης των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών, θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση οι εργασίες αποκατάστασης των κτηρίων, καθώς και δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Ποσό χρηματοδότησης του έργου: 242.420 ευρώ.