Πνευματικό στολίδι της τοπικής μας εκκλησίας η Αγία Λυδία η Φιλιππησία

Το μήνυμα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φιλίππων , Νεαπόλεως και Θάσου κ. κ. Στεφάνου για τη γιορτή της ισαποστόλου

Ως ιδιαίτερη τιμή για όλους εμάς που κατοικούμε στους ευλογημένους αυτούς τόπους αποτελεί το γεγονός ότι, εκτός του ότι έχουμε ως πολιούχο μας τον Άγιο Παύλο, έχουμε και την Αγία Λυδία την Φιλιππησία, σύμφωνα με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. κ. Στέφανο.

Στο μήνυμα του προς τους πιστούς με αφορμή την εορτή της ισαποστόλου αναφέρει ότι θα πρέπει να αισθανόμαστε άπειρη ευγνωμοσύνη προς τους φυτουργοὺς της πίστεώς μας, αλλά και να καυχιόμαστε για το γεγονός του βαπτίσματος της στο Ζυγάκτη ποταμό. Τους καλεί δε να γιορτάσουν την Αγία στον Ιερό Βαπτιστήριο της Λυδίας αλλά και στην πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία.

Ακολουθεί το μήνυμα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη ΦΝΘ:

«Πρέπει να αισθανώμεθα άπειρη ευγνωμοσύνη προς τους φυτουργοὺς της πίστεώς μας, αλλὰ και να καυχώμεθα εν Κυρίω για το γεγονὸς του βαπτίσματος της αγίας Λυδίας»

«Στο βιβλίο των Πράξεων ο απόστολος και ευαγγελιστὴς Λουκὰς καταγράφει τὸ τί ακριβὼς συνέβη, τότε που για πρώτη φορὰ ο απόστολος των Εθνὼν άγιος Παύλος ευρέθη αρχικὰ στη Νεάπολη και κατόπιν στην πόλη των αρχαίων Φιλίππων της ελληνίδος γὴς της Μακεδονίας και μετέφερε το σωτήριο μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστοὺ για πρώτη φορὰ στην Ευρώπη. Και τούτο ἀποτελεί, ασφαλώς, ιδιαίτερη τιμὴ και ευλογία για εμὰς σήμερα που ευρισκόμεθα και ζούμε στους ευλογημένους τόπους αυτοὺς και έχομε ως προστάτη και πολιούχο μας τον άγιο Παύλο και τους συνεργάτες του αγίους αποστόλους Σίλα, Λουκὰ και Τιμόθεο. Συγχρόνως όμως μαζὺ με αυτὲς τις φωτισμένες και αγιασμένες μορφὲς της πίστεώς μας έχομε και την θεοσεβὴ αγία Λυδία την ισαπόστολο και πρώτη Χριστιανὴ Ευρωπαία, η οποία με την οικογένειά της και άλλες ευσεβεὶς γυναίκες που την ακολουθούσαν, ήκουσαν και απεδέχθησαν εξ όλης καρδίας την αλήθειαν του Ευαγγελίου του Χριστοῦ.

Έφθανε, αδελφοὶ μου, η προτροπὴ του αγίου Παύλου ώστε να κατεβοὺν όλοι εκεὶ στην όχθη του ποταμοὺ Ζυγάκτη, για να βαπτισθοὺν και να λάβουν την χάρη του αγίου Πνεύματος, με πρώτη την ευσεβὴ γυναίκα απὸ τα Θυάτειρα Λυδία την πορφυροπώλιδα. Απὸ τότε που με τον τρόπο αυτὸ εδημιουργήθηκε η πρώτη εκείνη χριστιανικὴ κοινότητα στην περιοχή μας και σὲ όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, και μέχρι τις ημέρες μας, η τοπική μας Εκκλησία, με την χάρη του αγίου Πνεύματος, ανέδειξε αγίους και μάρτυρες, αλλὰ και πλήθος κληρικών και λαϊκὼν χριστιανών, οι οποίοι έθεσαν τα θεμέλια και ωργάνωσαν την κοινωνία μας και τον ελληνοχριστιανικὸ πολιτισμό μας.

Πρέπει, λοιπόν, να αισθανώμεθα άπειρη ευγνωμοσύνη προς τους φυτουργοὺς της πίστεώς μας, αλλὰ και να καυχώμεθα εν Κυρίω για το γεγονὸς του βαπτίσματος της αγίας Λυδίας, της οποίας ο Κύριος, δια των λόγων και των έργων του οὐρανοδρόμου αγίου Παύλου, διήνοιξε την καρδία ώστε να αφιερωθὴ ψυχὴ τε και σώματι στο έργο του ευαγγελισμοὺ όλης της οικουμένης. Ποιός, στ’ αλήθεια, θα ημπορούσε να φαντασθὴ ότι το ευαγγελικὸ μήνυμα της χριστιανικὴς πίστεως θα έκαμε την είσοδό του στην ευρωπαϊκὴ Ήπειρο τόσο αθόρυβα και τόσο μυστικὰ ;

Ουδέποτε άλλη Εκκλησία αγαπήθηκε τόσο πολὺ και ξεχωριστὰ απὸ τον Απόστολό μας άγιο Παύλο όσο η Εκκλησία των Φιλίππων. Ήταν και παραμένει η πρώτη πνευματική του αγάπη επάνω σε ευρωπαϊκὸ έδαφος, η χαρὰ και ο στέφανός του. Το βεβαιώνει, άλλωστε, ο ίδιος με τους λόγους του στην προς Φιλιππησίους επιστολή του : «Μάρτυράς μου είναι ο Θεὸς, πόσο σὰς λαχταρὼ όλους σας, με την αγάπη του Ιησοὺ Χριστοὺ».

Με αυτὰ τα συναισθήματα και παρὰ τις δυσκολίες των καιρὼν μας προσεγγίζουμε και εφέτος τον εορτασμὸ της ισαποστόλου αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας, η οποία αποτελεὶ πνευματικὸ στολίδι της τοπικὴς μας Εκκλησίας, και σὰς καλούμε να συνεορτάσωμε στον περικαλλὴ ιερὸ Ναὸ-Βαπτιστήριο της αγίας μας, πλάϊ στους αρχαίους Φιλίππους, το απόγευμα της Τετάρτης 19 Μαΐου και ώρα 7 με τον Αρχιερατικό Εσπερινό και την αρτοκλασία στο υπαίθριο βαπτιστήριο, όπως και το πρωΐ της κυριωνύμου ημέρας Πέμπτης 20 Μαΐου και ώρα 7-10 με την πανηγυρικὴ Αρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.

Σὰς αναμένομε όλους και όλες, για να προσευχηθούμε μαζὺ και να εκφράσωμε την άπειρη ευγνωμοσύνη μας προς τον άγιο Τριαδικὸ Θεό, που μὰς εχάρισε το μεγάλο αυτὸ δώρο και πνευματικὸ στολίδι μας, την αγία Λυδία την Φιλιππησία.
Με πατρικὲς εν Κυρίω αναστάντι ευχὲς
Ο Μητροπολίτης
Ο Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου Στέφανος».