Φίλιπποι: Τα ανεβασμένα νιτρικά «έφεραν» απαγόρευση χρήσης του νερού για πόση ή μαγείρεμα

Διαβάστε τι προβλέπει η απόφαση του Περιφερειάρχη που «ήρθε» ως αποτέλεσμα των «ανεβασμένων» ποσοστών νιτρικών ιόντων στο νερό της περιοχής

Την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2021 εκδόθηκε η απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Χρήστου Μέτιου (ΑΔΑ: ΩΑ0Ρ7ΛΒ-ΘΑΩ) σχετικά με τον περιορισμό χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στον οικισμό Φιλίππων του Δήμου Καβάλας.

Η απόφαση αυτή «έρχεται» ως φυσική συνέχεια των τελευταίων μετρήσεων στις οποίες για μια ακόμη φορά οι τιμές των νιτρικών ιόντων στο νερό των Φιλίππων ήταν «τσιμπημένες».

Σύμφωνα με το κείμενο της απόφαση του Περιφερειάρχη, η χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης απαγορεύεται ρητά για πόση ή μαγείρεμα και οι κάτοικοι του οικισμού θα πρέπει να το χρησιμοποιούν μόνον για λόγους προσωρινής υγιεινής, πλύση τροφίμων, καθαριότητα κ.λπ., ενώ τονίζεται ότι η απαγόρευση θα αρθεί μόνον σε περίπτωση που οι μετρήσεις «δείξουν» ότι το πρόβλημα έχει εξαλειφθεί πλήρως.

Αναλυτικά η απόφαση

  • Απαγορεύουμε τη χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Φιλίππων του Δήμου Καβάλας για πόση και παρασκευή τροφίμων και περιορίζουμε τη χρήση αυτού στις λοιπές, εκτός των ανωτέρω, χρήσεις.
  • Η ΔΕΥΑ Καβάλας παρακαλείται όπως ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών για την αποτροπή χρήσης του νερού του δημοτικού δικτύου, στον αναφερόμενο οικισμό, για πόση και παρασκευή τροφίμων και τον περιορισμό της χρήσης αυτού μόνο για τις λοιπές οικιακές ή άλλες χρήσεις(ατομική υγιεινή, πλύση τροφίμων και σκευών, καθαριότητα κ.τ.ο.).
  • Η ΔΕΥΑ Καβάλας να συνεχίσει την πραγματοποίηση δειγματοληψιών σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα αποστέλλοντας στη  Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων. Σημειώνεται ότι τα δείγματα θα αναλύονται από εργαστήρια που πληρούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος ΙΙΙ της (3) σχετικής.
  • Η απόφαση αυτή αίρεται με νεότερη μετά από σχετική εισήγηση της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας, η οποία θα παρακολουθεί τη συγκέντρωση του στοιχείου νιτρικών ιόντων στο πόσιμο νερό του ανωτέρω οικισμού και μόνο εάν διαπιστωθεί η οριστική εξάλειψη του προβλήματος ότι δηλαδή η συγκέντρωση των νιτρικών ιόντων στο αναφερθέν δίκτυο ύδρευσης θα βρίσκεται σταθερά εντός του ορίου που καθορίζεται από τη σχετική (3) ΚΥΑ.