«Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας»: Πότε ξεκινούν οι εγγραφές στο ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου Καβάλας

Αναλυτικά οι ημερομηνίες, τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις εγγραφής

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας θα λειτουργήσει το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 το 1ο και 3ο Χειμερινό Εξάμηνο της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας», (ΦΕΚ Β’2426 τ.Β’07-06-21).

Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν:

  1. Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, καθώς και οι απόφοιτοι  ΙΕΚ  συναφών ειδικοτήτων με απαλλαγή από μαθήματα (π.χ. Διασώστης-πλήρωμα ασθενοφόρου )
  2. Επίσης δυνατότητα εγγραφής στο Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι απόφοιτοι  ΕΠΑΛ και ισότιμων τίτλων σπουδών( Τ.Ε.Ε.Β. κύκλου Τ.Ε.Λ.)

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 1 Σεπτεμβρίου έως και 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. (Πρώην Σανατόριο) από 1 Σεπτεμβρίου ως 15 Σεπτεμβρίου 2021, Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 09:00-13:00.

Τηλ. επικοινωνίας: 2510 830454.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα (σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος  2049/6-7-16):

  • Σχετική αίτηση (παραλαμβάνεται από το ΔΙΕΚ)
  • Απολυτήριο ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρωτότυπο και φωτοτυπία
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή με την ειδικότητα επαγγέλματα (για την επιλογή στο Γ’ εξάμηνο)
  • Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους
  • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ