Δήμος Καβάλας: Απαλλοτρίωση χώρου στον Φάρο της Παναγίας. Οι λόγοι και τα οφέλη

Η απαλλοτρίωση χαρακτηρίζεται ως αναγκαστική και αφορά στο έργο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή του 7ου Δημοτικού Σχολείου στον Φάρο Παναγίας Καβάλας»

Ο Δήμος Καβάλας, στο πλαίσιο του σκοπούμενου έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή του 7ου Δημοτικού Σχολείου στον Φάρο Παναγίας Καβάλας» ανακοινώνει την πρόθεση του για απαλλοτρίωση (χώρου δυτικά της αυλής του σχολείου) για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης.

Ειδικότερα, φέρεται σε γνώση όλων των κατοίκων της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής, πως ο Δήμος Καβάλας, στο πλαίσιο του σκοπούμενου εν λόγω έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για:

  • Αποκατάσταση και βελτίωση του αύλειου χώρου του σχολείου
  • Δημιουργία χώρου άθλησης, αθλοπαιδιών και εκδηλώσεων
  • Δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων υγιεινής για σχολείο και επισκέπτες
  • Προστασία του μεσαιωνικού τοίχου που περιβάλει την χερσόνησο
  • Χώρο πλατείας και άλσους δυτικά του σχολείου
  • Χώρου επίσκεψης κοινού πέριξ του φάρου
  • Ασφαλή και σύμφωνο με τις προδιαγραφές πεζόδρομο πρόσβασης
  • Αξιοποίησης των διαθέσιμων ακάλυπτων χώρων

ανακοινώνει με την παρούσα την πρόθεσή του για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την απόκτηση της αναγκαίας για τον ως άνω σχεδιασμό έκτασης.