Επίσκεψη παιδιών με προβλήματα όρασης στον Αρχαιολογικό Χώρο των Φιλίππων [φωτογραφίες]

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ με τον τίτλο "Journey to Independence", ενώ το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 υλοποιήθηκε επίσκεψη παιδιών από την Ευρώπη και την Ελλάδα με προβλήματα όρασης στον Αρχαιολογικό Χώρο και στο Μουσείο των Φιλίππων. Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ και με τον τίτλο Journey to Independence”, ενώ το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επίσκεψη ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας της Άτυπης Ομάδας Νέων 4ΥOUTH με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ERGO CULTURE-HUMAN TRACES”.

Η ομάδα 4ΥOUTH δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας, με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων και έχει κύριο στόχο τη δια βίου εκπαίδευση, την ισομερή συμμετοχή και ένταξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, προβλήματα υγείας και πολλαπλά προβλήματα.

Η συνάντηση αυτή ήταν η πρώτη διεθνής συντονιστική, ήταν μικρής διάρκειας κινητικότητα και αφορούσε στην κατάλληλη προετοιμασία του σχεδίου, την οργάνωση και καταγραφή επιμέρους δράσεων και την πρώτη δια ζώσης συνάντηση για την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων.

Για την επίσκεψη χορηγήθηκε άδεια από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.

*Φωτογραφίες: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού