Έναρξη μαθημάτων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καβάλας

Αναλυτικά οι εγγραφές και το πρόγραμμα των μαθημάτων-Πώς μπορείτε να λάβετε μέρος

Ο Δήμος Καβάλας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καβάλας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καβάλας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Η αίτηση θα συμπληρωθεί και θα αποσταλεί από τον/ην ενδιαφερόμενο/η στο e-mail: [email protected].

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

  • Τηλέφωνο: 2513 500407-8
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός» Κασσάνδρου 6, Τ.Κ. 65403
  • E-mail: [email protected]

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.