«Λίφτινγκ» στους κυβόλιθους στην οδό Κύπρου

Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Ανακατασκευή οδών Κύπρου και τμήματος Εθνάρχου Μακαρίου» προϋπολογισμού 73.000 ευρώ

Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, Αντώνης Πρασίνης, υπέγραψαν τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021, τη σύμβαση του έργου “Ανακατασκευή οδών Κύπρου και τμήματος Εθνάρχου Μακαρίου”.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τμήματα οδών όπου η τελική τους επίστρωση (κατάστρωμα οδού) είναι διαμορφωμένη με κυβόλιθους.

Με το παρόν έργο γίνονται επεμβάσεις βελτίωσης των ανωτέρω οδών, οι οποίες έχουν υποστεί φθορές με την πάροδο των χρόνων και εξαιτίας της συνεχής κυκλοφορίας οχημάτων αφού πρόκειται για πολυσύχναστες οδούς του κέντρου του Δήμου Καβάλας.

Επίσης, φθορές επί του οδοστρώματος έχουν προκαλέσει και οι κατά καιρούς επεμβάσεις τρίτων (δίκτυα ΟΚΩ).

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά κυρίως την αποξήλωση όλου του καταστρώματος των οδών, δηλαδή την αποξήλωση των κυβόλιθων, την εξυγίανση και σταθεροποίηση της βάσης έδρασης της οδού με υλικό 3Α και την επανατοποθέτηση των ιδίων κυβόλιθων σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα και πλήρωση αυτών με μίγμα τσιμέντου και άμμου.

Επίσης, ειδικότερα για το τμήμα της οδού Εθνάρχου Μακαρίου θα επανακατασκευαστούν τα πεζοδρόμια, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο πλάτος όδευσης για τους πεζούς, το οποίο θα εξοικονομηθεί από την κατάργηση της ελεγχόμενης στάθμευσης στο δεξί άκρο της οδού.

Το τελικό πλάτος του καταστρώματος της οδού θα επιλεχθεί μεταξύ 3,20 έως 3,50 μ., ώστε να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα πλάτη για τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού. Για την επανακατασκευή των πεζοδρομίων θα χρησιμοποιηθούν τα μαρμάρινα κράσπεδα που θα αποξηλωθούν.

Σε περίπτωση που η κατάσταση τους δεν είναι κατάλληλη για επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας θα τοποθετηθούν νέα κράσπεδα από μάρμαρο λευκό Καβάλας. Η επίστρωση των πεζοδρομίων θα γίνει με αντιολισθηρές πλάκες σκυρόδεματος χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.

Προϋπολογισμός: 73.035,99€
Χρόνος περαίωσης: 4 μήνες.