Πιστοποιητικό νόσησης: Τι άδεια δικαιούνται οι εργαζόμενοι, πότε εκδίδεται, πόσο διαρκεί. Τα 3 «SOS»

Όλα όσα αναφέρει η νέα ΚΥΑ των συναρμόδιων υπουργείων

Hεπέλαση της μετάλλαξης Όμικρον έφερε σημαντικές αλλαγές στα μέτρα που ισχύουν, κυρίως σε ό,τι αφορά τα πιστοποιητικά νόσησης. Τα συναρμόδια υπουργεία συνυπέγραψαν την τροποποίηση του σημείου για τα πιστοποιητικά νόσησης και τα τεστ, της ΚΥΑ που είχε εκδοθεί στις 29 Δεκεμβρίου 2021 και προέβλεπε αναλυτικά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού.

Στη νέα ΚΥΑ επισημαίνεται αρχικά ότι ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 πρέπει να έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την πραγματοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος για το οποίο χρειάζεται η επίδειξη βεβαίωσης.

Η βεβαίωση αυτών:

  1. πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και
  2. να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Για τα self test, που αφορά ιδιαίτερα τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, τονίζεται ότι θα πρέπει να γίνονται έως 24 ώρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας, ακόμα και το πρωινό πριν πάνε στο σχολείο. Τα αποτελέσματα δηλώνονται στο self-testing.gov.gr για τους μαθητές και στο edupass.gov.gr για τους εκπαιδευτικούς.

Πιστοποιητικό νόσησης: Πότε εκδίδεται, πότε διαρκεί, τι τεστ κάνουμε

Η σημαντικότερη αλλαγή που έφερε η νέα ΚΥΑ αφορά τον τύπο του τεστ που πρέπει κάνει ο ενδιαφερόμενος για να εκδώσει το πιστοποιητικό νόσησης.

Συγκεκριμένα, οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικό νόσησης μόνο με το θετικό αποτέλεσμα ενός rapid test. Αντιθέτως, οι ανεμβολίαστοι πολίτες θα πρέπει να βεβαιώνουν το αποτέλεσμα με PCR (μοριακό τεστ). Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται 14 μέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο.

Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως 90 ημέρες μετά από το μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο. Σε εκείνο το σημείο, η ΚΥΑ αποσαφηνίζει ότι «τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 5.7.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022».

Επιπλέον, «η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες».

Τα πιστοποιητικά νόσησης εκδίδονται μέσα από τη σχετική πλατφόρμα του gov.gr και μπορούν να «ανέβουν» στο κινητό τηλέφωνο,στην εφαρμογή Covid Free Wallet GR.

Τι άδεια δικαιούνται οι εργαζόμενοι που νοσούν

Με τα κρούσματα στην κοινότητα να ανεβαίνουν και την πίεση στα νοσοκομεία να μεγαλώνει, το ερώτημα που εκφράζουν πολλοί είναι το τί θα ισχύει με τους εργαζόμενους που θα διαγιγνώσκονται θετικοί στον κορωνοϊό.

Τις προηγούμενες ημέρες, οι διαρροές από το κυβερνητικό επιτελείο έκαναν λόγο για «αιτιολογημένη πενθήμερη απουσία» για τους εργαζόμενους που είναι θετικοί στον ιό. Με τη νέα ΚΥΑ προστίθεται ένα νέο εδάφιο στο οποίο διευκρινίζεται -δίχως να γίνεται αναφορά σε πενθήμερο- ότι «για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test)».

Σύμφωνα με πηγές του υπ. Εργασίας, παρότι δεν γίνεται ρητή αναφορά σε πενθήμερη άδεια στην ΚΥΑ, το διάστημα αυτό των πέντε ημερών προκύπτει από τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ που αφορούν σε εμβολιασμένους και ασυμπτωματικούς. Επομένως, η ΚΥΑ ουσιαστικά αφήνει «παράθυρο» για μεγαλύτερη απουσία από την εργασία σε περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει συμπτώματα πέρα των πέντε ημερών.