Δύο επιπλέον πινακίδες για ολισθηρό οδόστρωμα στην Tosca

Ενισχύθηκε η κάθετη σήμανση στο επαρχιακό δίκτυο Καβάλας – Παληού με στόχο την περαιτέρω ενημέρωση και συμμόρφωση των οδηγών

Κατόπιν οδηγίας του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Αλέξη Πολίτη, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας ενίσχυσε την υφιστάμενη κάθετη σήμανση του επαρχιακού οδικού δικτύου Καβάλας  – Παληού, στην περιοχή TOSCA, με την τοποθέτηση 2 επιπλέον πινακίδων Κ-12 (ολισθηρό οδόστρωμα), μία ανά κατεύθυνση, προς περαιτέρω ενημέρωση και συμμόρφωση των διερχόμενων οδηγών.