Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑ Καβάλας

Οι εργασίες θα διαρκέσουν συνολικά 9 ώρες και αφορούν δύο υποδομές στην Καβάλα και μια στη Νέα Καρβάλη

Περίπου 9 ώρες θα διαρκέσουν οι εργασίες συντήρησης της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Καβάλας, που αφορούν τα αντλιοστάσια αποχέτευσης ακαθάρτων Α4 και Α5 του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού της Καβάλας και του ΑΚ4 του αγωγού της Νέας Καρβάλης. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου και θα ξεκινήσουν στις 8 το πρωί.

Η σχετική ανακοίνωση τη; ΔΕΥΑ Καβάλας αναφέρει σχετικά:

«Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου Καβάλας ότι την Τετάρτη 26-01-2022 και από ώρα 08:00 έως ώρα 17:00, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού επειγόντων επεμβάσεων επισκευής του Αντλιοστασίου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Α5 του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού πόλης Καβάλας», θα προβούμε σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης ακαθάρτων Α4 και Α5 του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) πόλης Καβάλας και του ΑΚ4 του ΚΑΑ Νέας Καρβάλης».