Άρχισε η 2η φάση των εργασιών για τα πλευρικά διόδια στον Α/Κ Αγίου Ανδρέα

Διαβάστε τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας που ανακοίνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας και μέχρι πότε θα είναι σε ισχύ

Μέχρι τα μέσα Μαΐου αναμένεται να διαρκέσουν οι εργασίες για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των πλευρικών διοδίων στον ανισόπεδο κόμβο του Αγίου Ανδρέα. Αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση της απόφασης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας για την προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας στον Α/Κ Αγίου Ανδρέα της Εγνατίας Οδού, λόγω κατασκευής πλευρικών σταθμών διοδίων (Β΄ Φάση), κατά το χρονικό διάστημα από 14-02-2022 μέχρι και 14-05-2022.

Σύμφωνα μ’ αυτή την απόφαση, κατά τη διάρκεια των εργασιών:

-Θα αποκλεισθεί ο δυτικός κλάδος εξόδου Β1 του Α/Κ, που συνδέει την Καβάλα και τον Α/Κ Αγίου Σίλα με την Ε.Ο. (Νο 2) Θεσσαλονίκης-Καβάλας και την Επ.Ο.Καβάλας-Ν.Περάμου.

-Θα αποκλεισθεί ο δυτικός κλάδος εισόδου Α1 του Α/Κ που συνδέει την Ε.Ο. (Νο 2) Θεσσαλονίκης-Καβάλας και την Επ.Ο.Καβάλας-Ν.Περάμου με τη Θεσσαλονίκη και τον Α/Κ Ελευθερούπολης/Εξοχής.

Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά:

-Επί της Εγνατίας Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

-Στον δυτικό κλάδο εξόδου Β2 του Α/Κ που συνδέει τον Α/Κ Ελευθερούπολης/Εξοχής και την Θεσσαλονίκη με την Ε.Ο. (Νο 2) Θεσσαλονίκης-Καβάλας και την Επ.Ο.Καβάλας-Ν.Περάμου, με περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος από 5 σε 3,75 μ.

-Στον ανατολικό κλάδο εισόδου Α2 του Α/Κ που συνδέει την Ε.Ο. (Νο 2) Θεσσαλονίκης-Καβάλας και την Επ.Ο.Καβάλας-Ν.Περάμου με την Καβάλα και τον Α/Κ Αγίου Σίλα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της εν λόγω Φάσης, σύμφωνα με την τοποθετηθείσα σήμανση, η κυκλοφορία των οχημάτων:

-Από την Καβάλα και τον Α/Κ Αγίου Σίλα προς την Ε.Ο. (Νο 2) Θεσσαλονίκης-Καβάλας και την Επ.Ο.Καβάλας-Ν.Περάμου θα διεξάγεται μέσω της Εγνατίας οδού με κίνηση έως τον επόμενο Α/Κ Ελευθερούπολης/Εξοχής, όπου θα εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο και θα εισέρχονται εκ νέου στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της οδού με κίνηση προς Καβάλα και έξοδο κανονικά από τον Α/Κ Αγίου Ανδρέα.

-Από Ν.Πέραμο και Άγιο Ανδρέα προς Θεσσαλονίκη θα διεξάγεται μέσω της Ε.Ο. (Νο 2) Θεσσαλονίκης-Καβάλας και είσοδο στην Εγνατία οδό μέσω του Α/Κ Γαληψού/Ορφανίου.

2.- Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα επηρεαστεί η κίνηση των οχημάτων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού, παρά μόνο στις εξόδους – εισόδους του προαναφερόμενου ανισόπεδου κόμβου..

-Για τις ανωτέρω ρυθμίσεις οι οδηγοί των οχημάτων θα ενημερώνονται με την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης που θα τοποθετηθεί στις προαναφερόμενες οδούς και κόμβους με ευθύνη της αναδόχου και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Τα έργα θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτά επιβάλλονται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, κατόπιν όμως έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας, προκειμένου διασφαλισθεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.