Μια… πρακτική δωρεά στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας

Ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης πρόσφερε το στήσιμο της ιστοσελίδας και την τεχνική της υποστήριξη με σκοπό την ενίσχυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου

Η εταιρεία ParadiseGcode PR GROUP επέλεξε να ενισχύσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας, στο πλαίσιο εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς, κάνοντας δωρεά την ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου και την τεχνική της υποστήριξη [επισκεφτείτε εδώ την ιστοσελίδα], με σκοπό της ενημέρωσης εκπαιδευτικών μονάδων, γονέων και μαθητών.

Επίσης δόθηκε η ρύθμιση και η επιλογή της ενημέρωσης και μέσω της αυτοματοποιημένης εφαρμογής Newsletter.

«Μέσα από αυτή την επιλογή και οι δυο πρόεδροι Κατερίνα Μαρκάκη και Ανθή Χατζηφραντζή αναβαθμίζουν σημαντικά (πέρα της ενημέρωσης δηλαδή) τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου. Θα ήθελα να τις ευχαριστήσω προσωπικά για την “αγκαλιά” της δωρεάς αυτής από την αρχή και θέλω να ενημερώσω πως οι διαδικασίες ενημέρωσης της ιστοσελίδας και με το περιεχόμενο είναι σε εξέλιξη. Στηρίζω την προσπάθεια και τον σκοπό της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, διότι αποτελεί αρχή της εκπαίδευσης στην πόλη μας στον Δήμο Καβάλας», αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, Δημήτρης Κωνσταντινίδης.