ΔΕΥΑΚ: «Εκτός» για έξι ώρες τα αντλιοστάσια σε Καβάλα και Νέα Καρβάλη

Διαβάστε πότε θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες στους Κεντρικούς Αποχετευτικούς Αγωγούς Α4, Α5 και ΑΚ4

Από την Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Καβάλας ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού επειγόντων επεμβάσεων επισκευής του Αντλιοστασίου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Α5 του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού πόλης Καβάλας», θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης ακαθάρτων Α4 και Α5 του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) πόλης Καβάλας και του ΑΚ4 του ΚΑΑ Νέας Καρβάλης.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022, από τις 09:00 το πρωί έως και τις 15:00 μετά το μεσημέρι.